Cele mai vizualizate

Primăria or. Sîngera anunță pentru data de 30 nolembrie 2018, ora 10:00, în sala festivă a primăriei, desfășurarea licitației publice „cu strigare”.

În legătură cu faptul că, la adresa pentru corespondență, indicată în declarația prealabilă din 27.11.2018, nu se recepționează scrisorile remise

În legătură cu executarea lucrărilor planificate din str. Tineretului, 66, or. Sângera, S.A. „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă

Duminică, 26 noiembrie 2018, în incinta Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Sîngera a avut loc „Închiderea sezonului sportiv” ediţia 2018.

Primăria orașului Sîngera aduce la cunoștință organizarea unei licitații publice „cu strigare” la data de 14 decembrie 2018 la ora 1000 care se va

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Sîngera pentru data de 11.12.2018, ora 10:00. Sunt invitați toți doritorii de a participa la

Cu privire la aprobarea bugetului or. Sîngera pentru anul 2019 în I lectură

Duminică, 26 noiembrie 2018, în incinta Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Sîngera va avea loc „Închiderea sezonului sportiv” ediţia 2018.

Noutati

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de MuncaAgenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca prestează cetăţenilor servicii gratuite, care au drept scop plasarea în cîmpul muncii la angajatorii din mun.Chişinău. În prezent în baza de date a Agenţiei sunt înregistrate cca 3 mii locuri de muncă vacante.

În caz că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă nu deţin profesii/meserii. Agenţia le oferă cursuri gratuite de calificare, recalificare sau perfecţinoare la profesiile solicitate pe piaţa muncii.

Unele categorii de persoane pot beneficia, în condiţiile Legii nr. 102 din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia social a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, de sprijin financiar pe perioada căutării unui loc de muncă.

Agenţia poate antrena şomerii înregistraţi şi la executarea lucrărilor publice, de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale. Suplimentar la salariu, şomerilor antrenaţi la efectuarea lucrărilor publice, Agenţia le acordă o îndemnizaţie egală cu 30 la sută din salariu mediu pe economie pentru anul precedent pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni. Lucrările publice se organizează în conformitate cu prevederile art.29, art. 32 din Legea nr.436-XVl din 28.12.2006 ”privind administraţia publică locală”, precum şi conform prevederilor art. 22 din Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia social a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Pentru mai multă informaţie - accesaţi pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncâ www.anofm.md. sau telefonaţi la numărul de telefon (022) 22-40-87, sau 080001000. sau expediaţi un mesaj prin e-mail la adresa aofm.chisinau@anofm.md.

Inapoi »
  • Vizualizari: 866