Cele mai vizualizate

Rezultate I Tur: Alegeri locale Noi din 19 noiembrie 2017 la funcția de primar a or. Sîngera

Primăria or. Sîngera aduce la cunoştinţă faptul că la momentul actual au loc o serie de lucrări în vederea îmbunătăţirii infrastructurii teritoriului

Stimați locuitori și oaspeți ai or.Sîngera, satelor Dobrogea și Revaca, primăria or. Sîngera, Vă invită la inaugurarea pomului de Crăciun la 15

Primăria or. Sîngera, A organizat un mic concert pentru inaugurarea pomul de Crăciun la 15 decembrie 2017 orele 16:00 în curtea Liceului Teoretic

Stimaţi locuitori ai orașului Sîngera, satelor Dobrogea și Revaca, Vă Mulțumesc din suflet, pentru votul acordat, sunt recunoscător pentru fiecare

Rezultate II Tur: Alegeri locale Noi din 3 decembrie 2017 la funcția de primar a or. Sîngera

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Sîngera pentru data de 8 decembrie 2017, ora 9:00. Sunt invitați toți doritorii de a participa

Primăria or. Sîngera aduce la cunoştinţă faptul că la momentul actual au loc o serie de lucrări în vederea îmbunătăţirii infrastructurii teritoriului

Noutati

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de MuncaAgenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca prestează cetăţenilor servicii gratuite, care au drept scop plasarea în cîmpul muncii la angajatorii din mun.Chişinău. În prezent în baza de date a Agenţiei sunt înregistrate cca 3 mii locuri de muncă vacante.

În caz că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă nu deţin profesii/meserii. Agenţia le oferă cursuri gratuite de calificare, recalificare sau perfecţinoare la profesiile solicitate pe piaţa muncii.

Unele categorii de persoane pot beneficia, în condiţiile Legii nr. 102 din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia social a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, de sprijin financiar pe perioada căutării unui loc de muncă.

Agenţia poate antrena şomerii înregistraţi şi la executarea lucrărilor publice, de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale. Suplimentar la salariu, şomerilor antrenaţi la efectuarea lucrărilor publice, Agenţia le acordă o îndemnizaţie egală cu 30 la sută din salariu mediu pe economie pentru anul precedent pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni. Lucrările publice se organizează în conformitate cu prevederile art.29, art. 32 din Legea nr.436-XVl din 28.12.2006 ”privind administraţia publică locală”, precum şi conform prevederilor art. 22 din Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia social a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Pentru mai multă informaţie - accesaţi pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncâ www.anofm.md. sau telefonaţi la numărul de telefon (022) 22-40-87, sau 080001000. sau expediaţi un mesaj prin e-mail la adresa aofm.chisinau@anofm.md.

Inapoi »
  • Vizualizari: 581