Cele mai vizualizate

Primăria or. Sîngera anunță pentru data de 30 nolembrie 2018, ora 10:00, în sala festivă a primăriei, desfășurarea licitației publice „cu strigare”.

În legătură cu faptul că, la adresa pentru corespondență, indicată în declarația prealabilă din 27.11.2018, nu se recepționează scrisorile remise

În legătură cu executarea lucrărilor planificate din str. Tineretului, 66, or. Sângera, S.A. „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă

Duminică, 26 noiembrie 2018, în incinta Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Sîngera a avut loc „Închiderea sezonului sportiv” ediţia 2018.

Primăria orașului Sîngera aduce la cunoștință organizarea unei licitații publice „cu strigare” la data de 14 decembrie 2018 la ora 1000 care se va

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Sîngera pentru data de 11.12.2018, ora 10:00. Sunt invitați toți doritorii de a participa la

Cu privire la aprobarea bugetului or. Sîngera pentru anul 2019 în I lectură

Duminică, 26 noiembrie 2018, în incinta Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Sîngera va avea loc „Închiderea sezonului sportiv” ediţia 2018.

Noutati

Privind crearea Centrului de Gestionare a Deseurilor Periculoase in or. Singera
ANUNȚ

privind inițierea procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru activitatea planificată “Crearea Centrului de Gestionare a Deșeurilor Periculoase in or. Sîngera, municipiul Chișinău”

Ministerul Mediului informează că a inițiat procedura de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) pentru activitatea planificată “Crearea Centrului de Gestionare a Deșeurilor Periculoase” în or. Sîngera, municipiul Chișinău.
Scopul crearii Centrului este de a Îmbunătați gestiunea deșeurilor periculoase în Republica Moldova și de a reduce impactul asupra mediului al deșeurilor periculoase generate anual și acumulate istoric.

Centrul se va axa pe urmatoarele activități:
- Elaborarea soluțiilor tehnice pentru eliminarea deșeurilor periculoase acumulate istoric. În acest scop Centrul va asigura transferul acestor deșeuri pentru eliminare la alți agenți economici, care dețin tehnologii inofensive mediului, inclusiv peste hotarele țării;
- Gestionarea anumitor fluxuri de deșeuri periculoase, inclusiv colectare, stocare temporară și tratare;
- Furnizarea de soluții pentru procesele de decontaminare a solurilor poluate;
- Acordarea asistenței tehnice generatorilor de deșeuri periculoase cu privire la modul de gestionare a lor.

La prima etapă a procedurii EIM, au fost elaborate Cererea privind efectuarea evaluării prealabile a activității planificate. În urma examinării cererii, a fost emisa Decizia nr.66 din 19 februarie 2016 prin care activitatea planificată urmeaza a fi supusă efectuării evaluării impactului asupra mediului la nivel național.
În baza Deciziei menționate și ținînd cont de prevederile articolului 19 al legii privind EIM, a fost elaborat Programul de realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificată. Programul este înaintat pentru coordonare ăn ordinea stabilită.
Cererea și Programul de realizare a EIM, pot fi gasite accesînd urmatoarele adrese: www.eppo.md (anunturi), mediu.gov.md si pe suport de hîrtie la sediul primărie or. Sîngera.

Comentariile pe marginea proiectului programului de realizare a EIM pot fi expediate pana la data de 04 aprilie 2016, în scris dnei Tatiana Tugui, manager, tatiana.tugui@eppo.md sau la numărul de telefon/Tax (022) 22 25 42 sau pe adresa: or. Chisinau, str. Cosmonautilor, 9, bir 736, MD 2005.

Anunt.pdf [2,82 Mb] (Descarcari: 22)


Inapoi »
  • Vizualizari: 1613