Cele mai vizualizate

Rezultate I Tur: Alegeri locale Noi din 19 noiembrie 2017 la funcția de primar a or. Sîngera

Primăria or. Sîngera aduce la cunoştinţă faptul că la momentul actual au loc o serie de lucrări în vederea îmbunătăţirii infrastructurii teritoriului

Stimați locuitori și oaspeți ai or.Sîngera, satelor Dobrogea și Revaca, primăria or. Sîngera, Vă invită la inaugurarea pomului de Crăciun la 15

Primăria or. Sîngera, A organizat un mic concert pentru inaugurarea pomul de Crăciun la 15 decembrie 2017 orele 16:00 în curtea Liceului Teoretic

Stimaţi locuitori ai orașului Sîngera, satelor Dobrogea și Revaca, Vă Mulțumesc din suflet, pentru votul acordat, sunt recunoscător pentru fiecare

Rezultate II Tur: Alegeri locale Noi din 3 decembrie 2017 la funcția de primar a or. Sîngera

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Sîngera pentru data de 8 decembrie 2017, ora 9:00. Sunt invitați toți doritorii de a participa

Primăria or. Sîngera aduce la cunoştinţă faptul că la momentul actual au loc o serie de lucrări în vederea îmbunătăţirii infrastructurii teritoriului

Noutati

Privind crearea Centrului de Gestionare a Deseurilor Periculoase in or. Singera
ANUNȚ

privind inițierea procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru activitatea planificată “Crearea Centrului de Gestionare a Deșeurilor Periculoase in or. Sîngera, municipiul Chișinău”

Ministerul Mediului informează că a inițiat procedura de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) pentru activitatea planificată “Crearea Centrului de Gestionare a Deșeurilor Periculoase” în or. Sîngera, municipiul Chișinău.
Scopul crearii Centrului este de a Îmbunătați gestiunea deșeurilor periculoase în Republica Moldova și de a reduce impactul asupra mediului al deșeurilor periculoase generate anual și acumulate istoric.

Centrul se va axa pe urmatoarele activități:
- Elaborarea soluțiilor tehnice pentru eliminarea deșeurilor periculoase acumulate istoric. În acest scop Centrul va asigura transferul acestor deșeuri pentru eliminare la alți agenți economici, care dețin tehnologii inofensive mediului, inclusiv peste hotarele țării;
- Gestionarea anumitor fluxuri de deșeuri periculoase, inclusiv colectare, stocare temporară și tratare;
- Furnizarea de soluții pentru procesele de decontaminare a solurilor poluate;
- Acordarea asistenței tehnice generatorilor de deșeuri periculoase cu privire la modul de gestionare a lor.

La prima etapă a procedurii EIM, au fost elaborate Cererea privind efectuarea evaluării prealabile a activității planificate. În urma examinării cererii, a fost emisa Decizia nr.66 din 19 februarie 2016 prin care activitatea planificată urmeaza a fi supusă efectuării evaluării impactului asupra mediului la nivel național.
În baza Deciziei menționate și ținînd cont de prevederile articolului 19 al legii privind EIM, a fost elaborat Programul de realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificată. Programul este înaintat pentru coordonare ăn ordinea stabilită.
Cererea și Programul de realizare a EIM, pot fi gasite accesînd urmatoarele adrese: www.eppo.md (anunturi), mediu.gov.md si pe suport de hîrtie la sediul primărie or. Sîngera.

Comentariile pe marginea proiectului programului de realizare a EIM pot fi expediate pana la data de 04 aprilie 2016, în scris dnei Tatiana Tugui, manager, tatiana.tugui@eppo.md sau la numărul de telefon/Tax (022) 22 25 42 sau pe adresa: or. Chisinau, str. Cosmonautilor, 9, bir 736, MD 2005.

Anunt.pdf [2,82 Mb] (Descarcari: 21)


Inapoi »
  • Vizualizari: 1113