Cele mai vizualizate

De către IP Botanica este organizat pentru data de 31.03.2018, mobilizarea doritorilor întru depistarea aflării locului minorului Covalciuc Iulian,

Venim cu sincere mulțumiri către IP Botanică și toți doritorii penrtu efortul depus în acțiunile de căutare a lui Covalciuc Iulian, în teritoriu. În

Întru eficientizarea serviciilor de transportare a călătorilor și deservirea calitativă a populaței or. Sîngera cu transport public, în conformitate

Mesaj de mulțumire mult Stimatei Doamnei Primar general, Silvia Radu Primăria orașului Sîngera Vă aduce cele mai sincere consideratțiuni §i

Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun", la data de 29.03.2018, a fost gazda concursului "Zvon de Sfinte Melodii". Primarul dl. Valeriu Poiata și

Primăria or. Sîngera aduce la cunoştinţă faptul că la momentul actual au loc o serie de lucrări în vederea îmbunătăţirii infrastructurii teritoriului

Mesajul de felicitare al Primarului or. Singera Valeriu Poiata, cu Sfintele Sarbatori de Pasti

Administratis I.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. va aduce spre cunostinta, ca conform planului de investitii se planifica executarea lucrarilor de

Ca rezultat al activității pe marginea identificării și înaintării spre aprobare Lista solicitanților de terenuri pentru construcție, au fost

În legătură cu executarea lucrărilor avariate din str. Işnovăţ, 3/1, or. Sângera, S.A. „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă furnizarea apei

Noutati

Cu privire la tratarea cu produsele de uz fitosanitar si la fertilizanti
Prin prezenta, în conformitate cu prevederile art.13, alin.(4) a Legii nr.70 din 30.03.2006 agricultorii, art.20 alin(1), lit b), a Legii nr.119-XV din 22.04.2004
Cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți și a pct.51 și pct.79 lit. f) a Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1045 din 05.10.2005.

D-voastră sunteți obligați să prezentați din timp administratiei publice locale graficul de tratare a terenurilor și să îi înștiințați cu cel
puțin 7 zile înainte de a începe tratarea, indicînd concret data și ora începerii și sfîrșitului, metoda tratării, denumirea preparatului și concentrația administrării acestuia, precum și gradul lui de nocivitate și să respectați întocmai data și ora începerii și sfîrșitului tratării, metodele de utilizare și concentrația preparatelor administrate.

În caz contrar conform prevederilor art.189, alin.2 a CODULUI CONTRAVENȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA utilizarea, în conformitate cu normele în vigoare, a chimicalelor la protecția culturilor agricole și celor silvice fără avertizarea deținătorilor de albine se sancționează cu amendă, totodată conform art.20, alin.(2) a Legii nr. 70 din 30.03.2006 „apicultorii” persoanele fizice și juridice vinovate de încălcarea legislației, fapt ce a condus la pricinuirea de daune albinelor și apicultorilor, restituie integral contravaloarea pagubelor de facto și a venitului ratat care putea fi obținut într-un sezon apicol.

În cazuri excepționale, cu aprobarea și sub controlul subdiviziunii teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, unele lucrări de protecție a plantelor pot să deruleze în perioada de înflorire a culturii agricole, cu avertizarea obligatorie, în prealabil, a deținătorilor familiilor de albine de către agenții economici care efectuează aceste lucrări.


Inapoi »
  • Vizualizari: 646