Cele mai vizualizate

Primăria or. Sîngera anunță pentru data de 30 nolembrie 2018, ora 10:00, în sala festivă a primăriei, desfășurarea licitației publice „cu strigare”.

În legătură cu faptul că, la adresa pentru corespondență, indicată în declarația prealabilă din 27.11.2018, nu se recepționează scrisorile remise

În legătură cu executarea lucrărilor planificate din str. Tineretului, 66, or. Sângera, S.A. „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă

Duminică, 26 noiembrie 2018, în incinta Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Sîngera a avut loc „Închiderea sezonului sportiv” ediţia 2018.

Primăria orașului Sîngera aduce la cunoștință organizarea unei licitații publice „cu strigare” la data de 14 decembrie 2018 la ora 1000 care se va

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Sîngera pentru data de 11.12.2018, ora 10:00. Sunt invitați toți doritorii de a participa la

Cu privire la aprobarea bugetului or. Sîngera pentru anul 2019 în I lectură

Duminică, 26 noiembrie 2018, în incinta Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Sîngera va avea loc „Închiderea sezonului sportiv” ediţia 2018.

Noutati

Cu privire la tratarea cu produsele de uz fitosanitar si la fertilizanti
Prin prezenta, în conformitate cu prevederile art.13, alin.(4) a Legii nr.70 din 30.03.2006 agricultorii, art.20 alin(1), lit b), a Legii nr.119-XV din 22.04.2004
Cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți și a pct.51 și pct.79 lit. f) a Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1045 din 05.10.2005.

D-voastră sunteți obligați să prezentați din timp administratiei publice locale graficul de tratare a terenurilor și să îi înștiințați cu cel
puțin 7 zile înainte de a începe tratarea, indicînd concret data și ora începerii și sfîrșitului, metoda tratării, denumirea preparatului și concentrația administrării acestuia, precum și gradul lui de nocivitate și să respectați întocmai data și ora începerii și sfîrșitului tratării, metodele de utilizare și concentrația preparatelor administrate.

În caz contrar conform prevederilor art.189, alin.2 a CODULUI CONTRAVENȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA utilizarea, în conformitate cu normele în vigoare, a chimicalelor la protecția culturilor agricole și celor silvice fără avertizarea deținătorilor de albine se sancționează cu amendă, totodată conform art.20, alin.(2) a Legii nr. 70 din 30.03.2006 „apicultorii” persoanele fizice și juridice vinovate de încălcarea legislației, fapt ce a condus la pricinuirea de daune albinelor și apicultorilor, restituie integral contravaloarea pagubelor de facto și a venitului ratat care putea fi obținut într-un sezon apicol.

În cazuri excepționale, cu aprobarea și sub controlul subdiviziunii teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, unele lucrări de protecție a plantelor pot să deruleze în perioada de înflorire a culturii agricole, cu avertizarea obligatorie, în prealabil, a deținătorilor familiilor de albine de către agenții economici care efectuează aceste lucrări.


Inapoi »
  • Vizualizari: 761