Cele mai vizualizate

Primăria or. Sîngera anunță pentru data de 30 nolembrie 2018, ora 10:00, în sala festivă a primăriei, desfășurarea licitației publice „cu strigare”.

În legătură cu faptul că, la adresa pentru corespondență, indicată în declarația prealabilă din 27.11.2018, nu se recepționează scrisorile remise

În legătură cu executarea lucrărilor planificate din str. Tineretului, 66, or. Sângera, S.A. „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă

Duminică, 26 noiembrie 2018, în incinta Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Sîngera a avut loc „Închiderea sezonului sportiv” ediţia 2018.

Primăria orașului Sîngera aduce la cunoștință organizarea unei licitații publice „cu strigare” la data de 14 decembrie 2018 la ora 1000 care se va

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Sîngera pentru data de 11.12.2018, ora 10:00. Sunt invitați toți doritorii de a participa la

Cu privire la aprobarea bugetului or. Sîngera pentru anul 2019 în I lectură

Duminică, 26 noiembrie 2018, în incinta Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Sîngera va avea loc „Închiderea sezonului sportiv” ediţia 2018.

Noutati

Cu privire la aprobarea Programului de profilaxie si combatere a rabiei
În scopul realizării acţiunilor de prevenire a rabiei, al asigurării profilaxiei publice a acestei boli, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 494 din 06.05.1998 „Privind măsurile de combatere şi profilaxie a rabiei”, ordinului nr. 52 al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor din 04.03.2015 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi sălbatice, în temeiul art. 29 alin. 1 lit. x) şi art. 32 alin. 1 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, primarul general al municipiului Chişinău DISPUNE:

1. Se aprobă Programul măsurilor de profilaxie şi combatere a rabiei în teritoriul municipiului Chişinău (se anexează).
2. Direcţia Municipală pentru Siguranţa Alimentelor Chişinău şi Centrul de Sănătate Publică Chişinău vor asigura supravegherea epidemiologică în conformitate cu programul aprobat prin prezenta dispoziţie şi vor întreprinde măsurile de rigoare în vederea profilaxiei şi combaterii acestei boli.
3. Preturile de sector şi primăriile localităţilor din componenţa municipiului Chişinău:
- vor elabora şi aproba programele teritoriale în baza Programului măsurilor de profilaxie şi combatere a rabiei în teritoriul municipiului Chişinău.
- vor contribui la realizarea prevederilor Programului măsurilor de profilaxie şi combatere a rabiei în teritoriul municipiului Chişinău şi vor asigura localităţile administrate cu locuri special-amenajate conform cerinţelor pentru nimicirea cadavrelor şi deşeurilor.
5. Mass-media locală, de comun acord cu serviciile responsabile, va aduce la cunoştinţa populaţiei prevederile prezentei dispoziţii.

În materialul anexat mai jos conține și programul măsurilor de profilaxie şi combatere a rabiei în teritoriul municipiului Chişinău.

Dispozitie-Cu-privire-la-aprobarea-Programului-de-profilaxie-si-combatere-a-rabiei.pdf [1,79 Mb] (Descarcari: 6)Inapoi »
  • Vizualizari: 790