Cu privire la masurile de aparare impotriva incendiilor in toamna anului 2016
Examinînd situaţia creată începînd cu perioada caniculară şi desfăşurare a lucrărilor de salubrizare şi igienizare a gospodăriilor şi terenurilor agricole, în scopul realizării la timp a măsurilor de prevenire şi combatere a incendiilor şi întru executarea prevederilor art. 10, 11 şi 12 din Legea nr. 267-XIII din 09.11.1994 „privind apărarea împotriva incendiilor”, Dispoziţiei Ministerului Afacerilor Interne a republicii Moldova nr. 224/d din 10.08.2016, în baza art. 29 alin. (1) lit. x) şi art. 32 alin. (1) din Legea nr.436- XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Primarul oraşului Sîngera DISPUNE:

1. Se interzice agenţilor economici, deţinătorilor de terenuri, conducătorilor şi liderilor gospodăriilor şi ai formaţiunilor agricole de producţie din sectorul agroalimentar al oraşului Sîngera:

1.1. Arderea vegetaţiei uscate (pct. 21, 109 şi 292 din Hotărîrea Guvernului RM nr. 1159 din 24.10.2007);
1.2. Depozitărea deşeurilor menajere, resturilor vegetale şi animale în locurile neautorizate;

2. Se obligă agenţii economici, deţinătorii de terenuri, conducătorii şi liderii gospodăriilor şi ai formaţiunilor agricole de producţie din sectorul agroalimentar al oraşului Sîngera să efectuieze:

2.1. Izolarea terenurilor agricole din apropierea nemijlocită a drumurilor, masivelor forestiere, podurilor şi căilor ferate, cîmpurilor de vegetaţie uscată ce prezintă pericol de incendiu prin fîşii arate cu lăţimea de 4,0 metri (pct. 288 şi 289 din Hotărîrea Guvernului RM nr. 1159 din 24.10.2007);
2.2. Lucrările de salubrizare şi igienizare a terenurilor deţinute şi adiacente proprietate publică;

3. Secretarul Consiliului orășenesc Sîngera, dna Maria Brînzilă, va asigura aducerea la cunoștință publică a prezentei dispoziții;

4. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentei dispoziții mi-l asum.

Dispozitie-NR-85.pdf [788,02 Kb] (Descarcari: 3)
_____________________
Inapoi »
  • Vizualizari: 1052