Cele mai vizualizate

Primăria or. Sîngera anunță pentru data de 30 nolembrie 2018, ora 10:00, în sala festivă a primăriei, desfășurarea licitației publice „cu strigare”.

În legătură cu faptul că, la adresa pentru corespondență, indicată în declarația prealabilă din 27.11.2018, nu se recepționează scrisorile remise

În legătură cu executarea lucrărilor planificate din str. Tineretului, 66, or. Sângera, S.A. „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă

Duminică, 26 noiembrie 2018, în incinta Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Sîngera a avut loc „Închiderea sezonului sportiv” ediţia 2018.

Primăria orașului Sîngera aduce la cunoștință organizarea unei licitații publice „cu strigare” la data de 14 decembrie 2018 la ora 1000 care se va

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Sîngera pentru data de 11.12.2018, ora 10:00. Sunt invitați toți doritorii de a participa la

Cu privire la aprobarea bugetului or. Sîngera pentru anul 2019 în I lectură

Duminică, 26 noiembrie 2018, în incinta Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Sîngera va avea loc „Închiderea sezonului sportiv” ediţia 2018.

Noutati

Cu privire la desemnarea locurilor pentru plasarea reclamei electorale
Avînd în vedere Hotărîrea Parlamentului RM nr. 206 din 29 iulie 2016 „Pentru modificarea Hotaririi Parlamentului nr. 55 din 01.04.2016 cu privire la stabilirea datei alegerii Preşedintelui Republicii Moldova", in temeiul prevederilor art. 47 alin. (7) din Codul electoral nr. 1381 -XIII din 21.11.1997, în conformitate cu art.32 din Legea RM nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală Primarul oraşului Sîngera DISPUNE:

1. Se stabilesc locurile de afişaj electoral:

1.1 or. Sîngera:
a) panoul de informare- str.31 August nr. 10;
b) panoul de informare- str.31 August nr. 22;
e) staţia de aşteptare a transportului urban - str. 31 August nr. 38;
f) staţia terminus de aşteptare a transportului urban - str. Mateevici;

1.2 s. Dobrogea:
a) staţia de aşteptare a transportului urban - str. Decebal nr. 2;
b) panoul de informare- str. Ion Creangă;

1.3 s. Revaca:
a) panoul de informare a centrului de cultură Revaca - str. Mateevici nr.l; 2. Secretarul consiliului, va efectua controlul executării prezentei dispoziţii.

DISPOZITIA-NR-83.pdf [634,72 Kb] (Descarcari: 2)


Inapoi »
  • Vizualizari: 707