Anunt! Privind organizarea dezbaterilor publice “Crearea Centrului de Gestionare a Deseurilor Periculoase“, in or. Singera
ANUNŢ
Privind organizarea dezbaterilor publice pentru activitatea planificată “Crearea Centrului de Gestionare a Deşeurilor Periculoase“ In or. Sîngera, municipiul Chişinău.

Ministerul Mediului vă informează că actualmente este în desfăşurare procedura de informare a publicului privind Evaluarea Impactului asupra Mediului pentru activitatea planificată Crearea Centrului de „Gestionare a Deşeurilor Periculoase“ în or. Sîngera, municipiul Chişinău, care este derulată în cadrul proiectului “Inventarierea, evaluarea şi remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos din Ucraina, România şi Republica Moldova" (MIS ETC 995) implementat cu sprijinul financiar al Programului Transfrontalier Romania - Moldova - Ucraina cu cofinanţare din partea Fondului Ecologic Naţional.

Scopul creării acestui Centru de Gestionare a Deşeurilor Periculoase este de a îmbunătăţi, managementul deşeurilor periculoase în Republica Moldova şi de a reduce impactul asupra mediului de la deşeurile periculoase generate anual şi cele acumulate istoric.

Centrul de Gestionare a Deşeurilor Periculoase prevede următoarele activităţi:
- Elaborarea soluţiilor tehnice pentru eliminarea deşeurilor periculoase acumulate istoric. În acest scop Centrul va asigura transferul acestor deşeuri pentru eliminare la alţi agenţi economici, care deţin tehnologii inofensive mediului, inclusiv peste hotarele ţării;
- Gestionarea anumitor fluxuri de deşeuri periculoase, inclusiv colectarea, stocarea temporară şi tratarea lor;
- Furnizarea de soluţii tehnice pentru procesele de decontaminare a solurilor poluate;
- Acordarea asistenţei tehnice generatorilor de deşeuri periculoase cu privire la modul de gestionare a lor.

Documentaţia de EIM a fost elaborată în baza Avizului de coordonare a Programului privind EIM nr 03-07/1111 din 25.05.2016.
Etapa actuală a procedurii EIM include examinarea şi discutarea cu publicul a documentaţiei privind EIM (cererea, programul de realizare a EIM, şi documentaţia EIM), care este plasată pe pagina web a Oficiului Prevenirea Poluării Mediului www.eppo.md, precum si pe www.mediuaov.md , www.singera.md, şi disponibilă pe suport de hârtie la Oficiul Prevenirea Poluării Mediului şi primăria or. Sîngera.

Comentariile pe marginea documentaţiei EIM pot fi expediate până la data de 4 decembrie 2016. În scris doamnei Tatiana Ţugui, manager OPPM, sau la numărul de fax (022) 22 25 42 sau livrate pe adresa or. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei 156A, bir 310, MD 2012, mun. Chişinău.

Totodată pentru a asigura accesul publicului la Informaţiile de mediu, Ministerul Mediului organizează DEZBATERILE PUBLICE pe marginea activităţii planificate “Crearea Centrului de Gestionare a Deşeurilor Periculoase în or. Sîngera" care VOR AVEA LOC LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2016, la orele 18:00 în incinta Liceului „Alexandru cel Bun” or. Sîngera, municipiul Chişinău.Inapoi »
  • Vizualizari: 932