Cele mai vizualizate

Primăria or. Sîngera anunță pentru data de 30 nolembrie 2018, ora 10:00, în sala festivă a primăriei, desfășurarea licitației publice „cu strigare”.

În legătură cu faptul că, la adresa pentru corespondență, indicată în declarația prealabilă din 27.11.2018, nu se recepționează scrisorile remise

În legătură cu executarea lucrărilor planificate din str. Tineretului, 66, or. Sângera, S.A. „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă

Duminică, 26 noiembrie 2018, în incinta Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Sîngera a avut loc „Închiderea sezonului sportiv” ediţia 2018.

Primăria orașului Sîngera aduce la cunoștință organizarea unei licitații publice „cu strigare” la data de 14 decembrie 2018 la ora 1000 care se va

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Sîngera pentru data de 11.12.2018, ora 10:00. Sunt invitați toți doritorii de a participa la

Cu privire la aprobarea bugetului or. Sîngera pentru anul 2019 în I lectură

Duminică, 26 noiembrie 2018, în incinta Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Sîngera va avea loc „Închiderea sezonului sportiv” ediţia 2018.

Noutati

Cu privire la desfasurarea Referendumului local (14 mai 2017)
Cu privire la desfăşurarea Referendumului local
Întru îndeplinirea prevederilor art. 186 al Codului Electoral al Republicii Moldova, în baza deciziei Consiliului orăşenesc Sîngera nr.4/1 din 21.03.2017 „Cu privire la iniţierea Referendumului local pentru expunerea opiniei colectivităţii (or. Sîngera, s. Revaca şi s. Dobrogea) pe marginea amplasării Centrului de gestionare a deşeurilor periculoase în extravilanul or. Sîngera, teren cu nr. cadastral 0111222.066", în temeiul art. 3 alin. (1), art. 8 şi art. 14 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală DECIDE:

1. Se aprobă data desfăşurării Referendumului local -14 mai 2017.

2. Se aprobă problema se urmează a fi supusă Referendumului local din 14 mai 2017: „Susţineţi construcţia Centrului pentru gestionarea deşeurilor periculoase în or. Sîngera, teren cu nr. cadastral 0111222.066".

Cu-privire-la-desfasurrea-referendumului-local.pdf [519,57 Kb] (Descarcari: 19)
Decizia-Consiliului.pdf [384,68 Kb] (Descarcari: 13)

Inapoi »
  • Vizualizari: 1138