Colectarea proiectelor investitionale in domeniul public si privat la nivel national
Prin prezenta. Ministerul Economiei al Republicii Moldova Vă aduce la cunoştinţă despre lansarea colectării proiectelor investiţionale în domeniul public şi privat la nivel naţional.

Proiectele selectate vor fi publicate ulterior în Catalogul proiectelor investiţionale al Republicii Moldova, care va fi promovat şi prezentat potenţialilor investitori în cadrul misiunilor de afaceri, expoziţiilor internaţionale şi altor evenimente desfăşurate de Ministerul Economiei şi Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (M1EPO) atât în ţară, cât şi peste hotare. În cele din urmă, realizarea proiectelor investiţionale, incluse în acest Catalog va avea un impact important asupra creării locurilor de muncă, creşterii nivelului de trai a populaţiei, dezvoltării infrastructurii, economiei autohtone şi a imaginii Republicii Moldova în ansamblu.

Pentru concurs sunt eligibile proiectele companiilor din industria auto, constructoare de maşini şi electronică, industria textilă, îmbrăcăminte, încălţăminte, piele şi accesorii, agricultura şi industria alimentară, tehnologia informaţiei şi comunicaţii, extemalizarea serviciilor (Business Process Outsourcing), energetică şi energie regenerabilă, sectorul imobiliar, turism, inovaţii, infrastructură (transport, logistică, construcţii), parteneriate publice - private (PPP) şi altele, depuse până la data de 30 iunie curent.

Întru realizarea de succes a acţiunii propuse, solicităm implicarea secţiilor responsabile de domeniile economie şi investiţii din cadrul Consiliilor municipale şi raionale, întru identificarea şi colectarea propunerilor de proiecte investiţionale conform următoarelor criterii:

— să prezinte un proiect real, actual, sustenabil şi durabil;
— să prezinte un document în care se descrie necesitatea efectuării investiţiilor, principalele caracteristici ale proiectului şi previziunea financiară al acestuia;
— să fie susţinut printr-un plan de afaceri/ studiu de fezabilitate ce cuprinde informaţii şi dateeconomico-financiare veridice.

Instituţia responsabilă de colectarea proiectelor este Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (M1EPO), pe site-ul căreia găsiţi atât formularul de aplicare - http://miepo.md/proiecte-invest. Cât şi informaţii suplimentare la telefonul - 022 27 36 54 sau e-mailul - office@miepo.md.

În speranţa unei colaborări fructuoase.


Inapoi »
  • Vizualizari: 537