Parc industrial

Categorie: Anunț
Parc industrialExaminând necesitatea eficientizării valorificării unor terenuri din or. Sîngera și în scopul îmbunătățirii infrastructurii localității în temeiul art. 6 al Legii RM cu privire la parcurile industriale , art. 14 din Legea privind administrația publică locală (nr.436-XVI din 28.12.2006) , Consiliul orășenesc Sîngera DECIDE :

1. Se manifestă intenția de construcție și amplasare a unui Parc Industrial pe teritoriul or. Sîngera

2. Primarul or. Sîngera , Valeriu Poiată , va examina posibilitățile de amplasare a unui asftel de Parc industrial , cu prezentarea propunerilor consiliului local , și Planurile loturilor pasibile de a realiza scopurile propuse

3. Comisia Consiliului pentru probleme juridice , control , petiții , reglementări și menținerea ordinii publice de drept , va efectua controlul executării prezentei decizii
Inapoi »
  • Vizualizari: 1177