Cele mai vizualizate

Ziua de 1 Iunie 2019 reprezintă pentru mai multe țări ale lumii una dintre cele mai frumoase sărbători – Ziua Copilului. În or. Sîngera, Primăria în

Primăria or. Sîngera anunță post vacant pentru ocuparea funcției de: Asistent social în domeniul protecţiei copilului

Stimați locuitori, În data de 1 iunie 2019, pentru prima dată în localitate a fost organizat Concursul ”Tăticul anului 2019”. Sincere mulțumiri

În ultimele zile pe teritoriul Republicii Moldova se remarcă zborul intens al fluturelui de scăieți. Fluturele scaieților (Vanessa cardui) reprezintă

Cu referire la înștiințarea grupului de consilieri, membrii fracțiunii „Pentru Sîngera, Dobrogea și Revaca" depusă în ziua de vineri, data de

Stimați locuitori, Până la data de 13 iunie 2019, în curtea Casei de Cultură din or. Sîngera, se va afla mașină de radiografie pulmonară mobilă

Se convoacă ședința Consiliului orășenesc Sîngera, pentru data de 14 iunie 2019, ora 10.00 Sunt invitați toți doritorii de a participa la ședința

Cu prilejul sărbătoririi Zilei internaționale a copiilor, de 1 iunie 2019, Primăria or. Sîngera anunță organizarea unui șir de activități, care se

Cu privire la contramandarea ședinței extraordinare a Consiliului orășenesc Sîngera din data de 14.06.2019 În legătură cu apariția unor circumstanțe

Dragi consăteni, Aflîndu-ne în preajma unei frumoase sărbători creștine, de mare valoare, vin cu un mesaj de felicitare de la mic la mare, cu urări

Noutati

Cu privire la masurile de aparare impotriva incendiilor, profilaxiei si combaterea premizelor incinerarii vegetatiei uscate
Examinând situația creată începând cu perioada caniculară, desfășurare a lucrărilor de salubrizare și igienizare a gospodăriilor și terenurilor agricole, în scopul realizării la timp a măsurilor de prevenire și combatere a incendiilor, inclusiv în perioada campaniei de recoltare și într-u executarea prevederilor art. 10, 11 și 12 din Legea nr. 267-ХШ din 09.11.1994 „privind арărагеа împotriva incendiilor”, art. 32 și art. 62 al legii privind protecția mediului înconjurător (nr. I5I5-XII din 16.06.1993; art. 20 al legii privind deșeurile de productic și menajere (nr. 1347-X1I1 din 09.10.1997) în tcmeiul art. 29 alin. (1) lit x) și art. 32 alin. (1) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administrața publică locală”,
Primarul orașului Sîngera DISPUNE:

1. Se interzice agenților economici, deținătorilor de terenuri, conducătorilor, liderilor gospoădariilor și ai formațiunilor agricole dc producție din sectorul agroalimentar al orașului Sîngera:
1.1. arderea vegetației uscate (pet. 21, 109 si 292 din Hotărirea Guvemului RM nr. 1159 din 24.10.2007);
1.2. arderea resturilor vegetale de orice proveniența (art. 20 al legii privind deseurile de producție și menajere (nr. 1347-XIII din 09.10.1997);
1.3. depozitarea deșeurilor menajere, resturilor vegetale și animale in locurile neautorizate;
2. Se obliga agentii economici. depunatorii de terenuri, conducătorilii și liderii gospoădariilor și ai formațiunilor agricole dc producție din sectorul agroalimentar al orașului Sîngera sa efectuieze:
2.1. izolarea tcrenurilor agricole din apropierea nemijlocită a drumurilor, masivelor forestiere. podurilor și căilor ferate. cîmpurilor de vegetație uscată ce prezinta pericol de incendiu prin fîșii aratc cu lîțimea de 4,0 metri (pet. 288 și 289 din Hotărirea Guvemului RM nr. 1159 din 24.10.2007);
2.2. lucrările de salubrizare și igienizare a terenurilor deținute și adiacente proprietate publică;
2.3. colectarea și compostarea deșeurilor de grajd, cele vegetale, cit și a resturilor din taierile tehnologice in plantațiile multianuale doar exclusiv în locurile autorizate, inclusiv proprietate privată;
2.4. incheierea contractelor de evaeuare a deșeurilor cu „Prest Energy” SRL
3. Se aproba programul de măsuri privind apărarea impotriva incendiilor pe perioada campaniei de recoltare. profilaxie și combatere a premizelor incinerării vegetației uscate pe parcursul anului 2018 in orașul Sîngera (Anexa nr. 1);
Inapoi »
  • Vizualizari: 480