Cele mai vizualizate

În legătură cu faptul că, la adresa pentru corespondență, indicată în declarația prealabilă din 27.11.2018, nu se recepționează scrisorile remise

În legătură cu executarea lucrărilor planificate din str. Tineretului, 66, or. Sângera, S.A. „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă

Duminică, 26 noiembrie 2018, în incinta Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Sîngera a avut loc „Închiderea sezonului sportiv” ediţia 2018.

Primăria orașului Sîngera aduce la cunoștință organizarea unei licitații publice „cu strigare” la data de 14 decembrie 2018 la ora 1000 care se va

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Sîngera pentru data de 11.12.2018, ora 10:00. Sunt invitați toți doritorii de a participa la

Cu privire la aprobarea bugetului or. Sîngera pentru anul 2019 în I lectură

Duminică, 26 noiembrie 2018, în incinta Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Sîngera va avea loc „Închiderea sezonului sportiv” ediţia 2018.

Noutati

Anunt! Licitatie publica 30 noiembrie 2018

Primăria or. Sîngera anunță pentru data de 30 nolembrie 2018, ora 10:00, în sala festivă a primăriei, desfășurarea licitației publice „cu strigare”. Se propun următoarele loluri:


1) cu drept de vînzare-cumpărare:
- lotul nr. 62 - or. Sîngera, str. Schinoasă 16/2, intravilan (0111222 065), sector de teren destinat industriei, mod de folosință - construcții, suprafața 1,4301 ha, prețul inițial do vînzare 3500 000,00 lei;

- lotul nr. 90 - or. Sîngera, s. Dobrogea, str. Chișinău, intravilan (0111253 638), sector de teren din intravilanul localității, mod de folosință - construcții, suprafața 0,025 ha, prețul inițial de vînzare 46000,00 lei, pentru construcție comercială/deservire (frizerie);

- lotul nr. 91 - or. Sîngera, șos. Chișinau-Tighina, extravilan (0111202 105), sector de teren din fondul de rezervă, mod de folosință - construcții, suprafața 0,0133 ha, prețul inițial de vînzare 50000,00 lei, pentru construcție de deservire (vulcanizare);

- lotul nr. 92 - or. Sîngera, str. Ion Creangă 18/4, intravilan (0111118 421), sector de teren din intravilanul localității, rriod de folosință - construcții, suprafața 0,023 ha, prețul inițial de vînzare 30000,00 lei, pentru construcție locativă;

- lotul nr. 93 - or. Sîngera, extravilan (0111225 025), sector de teren cu destinație specială, suprafața 0,05 ha, prețul nițial de vînzare 80000,00 lei, pentru construcție comercială;

- lotul.nr. 94 - or. Sîngera, str. Schinoasă, intravilan (0111203 297), sector de teren din fondul de rezervă, mod de folosință - agricol, suprafața 0,70 ha, prețul inițial de vînzare 50000,00 lei;

2) cu drept de locațiune/arendare:
- lotul nr. 96 - or. Sfngera, extravilan (0111225 001), sector de teren din fondul apelor, suprafața 21,7992 ha, pe un termen de 20 (douăzeci) de ani, prețul inițial de vînzare a dreptului de arendare constituie 4% din prețul normativ al pămîntului și anume 35200,00 lei/an - în scop piscicol;

- lotul nr. 97
- or. Sîngera, s. Revaca, extravilan (0111301 146), sector de teren din fondul apelor, suprafața 4,2374 ha, pe un termen de 20 (douăzeci) de ani, prețul inițial de vînzare a dreptului de arendare constituie 2% din prețul normativ al pămîntului și anume 3421,13 lei/an - în scop piscicol;

- lotul nr. 38 - or. Sîngera, extravilan (0111225 033), sector de teren din fondul apelor, suprafața 0,3500 ha, pe un erpnen de 20 (douăzeci) de ani, prețul inițial de vînzare a dreptului de arendare constituie 10% din prețul normativ al pămîntului și anume 1412,89 lei/an - în scop piscicol;

- lotul nr. 74 - or. Sîngera, extravilan (0111225 051), sector de teren din fondul apelor, suprafața 0,8000 ha, pe un termen de 20 (douăzeci) de ani, prețul inițial de vînzare a dreptului de arendare constituie 10% din prețul normativ al pămîntului și anume 3229,46 lei/an - în scop piscicol;

- lotul nr. 10 - or. Sîngera, extravilan (0111202 081), sector de teren din fondul de rezervă, mod de folosință - agricol, suprafața 7,8747 ha, pe un termen de 10 ani, prețul inițial de vînzare a dreptului de arendare constituie 3% din prețul normativ al pămîntului și anume 9536,64 lei/an - în scop agricol (fără drept la construcții);

- lotul nr. 67 - or. Sîngera, extravilan (0111225 032), sector de teren din fondul de rezervă, mod de folosință - agricol, suprafața 0,2162 ha, pe un termen de 10 ani, prețul inițial de vînzare a dreptului de arendare constituie 10% din prețul normativ al pămîntului și anume 872,76 lei/an - în scop agricol (fără drept la construcții);

- lotul nr. 98
- or. Sîngera, extravilan (0111203 299), sector de teren din fondul de rezervă, mod de folosință - agricol, suprafața 1,8998 ha, pe un termen de 10 ani, prețul inițial de vînzare a dreptului de arendare constituie 10% din prețul normativ al pămîntului și anume 7669,16 lei/an - în scop agricol (fără drept la construcții);

- lotul nr. 71 - or. Sîngera, extravilan (0111203 296), sector de teren din fondul de rezervă, mod de folosință-agricol, suprafața 0,96 ha, pe un termen de 10 ani, prețul inițial de vînzare a dreptului de arendare constituie 10% din prețul normativ al pămîntului și anume 3875,35 lei/an - în scop agricol (fără drept la construcții).

Datele bancare: acontul - 10% din prețul de start, MF TT Chișinău - bugetul municipiului, Primăria or. Sîngera, codul fiscal 1007601010596, contul de decontare 226614, contul bancar TREZMD2X, Trezoreria teritoriaia MF Trezoreria de stat, codul IBAN: MD84TRPCDV518410A00786AA; taxa de participare - 500 lei, MF-TR Centru - Chișinău, Primăria or. Sîngera, codul fiscal 1007601010596, contul de decontare 226614, contul bancar TREZMD2X, Trezoreria teritorială MF Trezoreria de Stat, codul IBAN: MD87TRPDAK142310E11186АА.

Cererile se depun în anticamera primăriei nu mai tîrziu de 24 de ore înaintea desfășurării licitației.
Informații suplimentare la tel. 022413041.

Inapoi »
  • Vizualizari: 345