Cu privire la Adunarea Generală a locuitorilor, din 9 Decembrie 2018
În legătură cu faptul că, la adresa pentru corespondență, indicată în declarația prealabilă din 27.11.2018, nu se recepționează scrisorile remise recomandate în termenii recepționării, dar se păstrează 30 zile la sediul poștal, termen după care se ridică corespondența, APL a or. Sîngera înaintează prezentul apel la adresa de domicilierea a primilor semnatari al actului sus indicat și comunică următoarele:

La data de 27.11.2018, de către cet. Duca Ion, locatarul s. Dobrogea str. Ion Creangă nr. 1 ap. 37 a fost înregistrată în anticameră or. Sângera, repetat, Declarația prealabilă cu privire la înștiințarea APL a or. Sîngera referitor la intenția desfășurării unei întruniri repetate cu locuitorii or. Sîngera, s. Dobrogea și s. Revacă, fiind indicat numărul aproximativ de participanți - 300 persoane, fiind solicitat măsuri de asigurare a ordinii publice pe parcursul întrunirii.

În prisma art. 5 alin. (1) al Legii Republicii Moldova nr. 26 din 22.02.2008 privind întrunirile, APL a or. Sîngera aduce la cunoștință faptul că: Întrunirile se pot desfășura în orice loc deschis publicului în afara clădirilor sau în afara altor spațiiînchise accesului liber.

în ordinea celor menționate, întru respectare prevederilor legale și întru asigurarea ordinii publice pe parcursul întrunirii organizate de petiționării Popa Valeriu, Mititelu Simion și Duca Ion comunică imposibilitatea acordării sediului instituției școlare din or. Sîngera și recomandăm petrecerea acțiunii propuse în ograda Casei de Cultură din or. Sîngera.

Cu privire la Adunarea Generală a locuitorilor, din 9 Decembrie 2018
Inapoi »
  • Vizualizari: 524