Cele mai vizualizate

Stimați locuitori ai or. Sîngera, APL a or. Sîngera vine cu un mesaj de informare tuturor locuitorilor din lista strazilor mentionate ca se poate

Pentru promovarea unui mod sănătos de viață și petrecerea timpului liber activ, Primăria or. Sîngera a instalat mai multe echipamente sportive în

DONAREA DE SÂNGE ÎN IMSP CS SÎNGERA LA DATA DE 10.04.2019, ÎNCEPÎND CU ORA 09:00 CE TREBUIE SĂ CUNOASCĂ PERSOANELE CARE POT FI DONATORI DE SÂNGE:

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile Legii ’’apiculturii” nr. 70 din 30.03.2006, Legii nr. 119-XV din 22.04.2004 ”Cu privire la produsele de

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile art.13, alin.(4) a Legii nr.70 din 30.03.2006 agricultorii, art.20 alin(1), lit b), a Legii nr.119-XV

Noutati

Cu privire la tratarea cu produsele de uz fitosanitar si la fertilizanti
Prin prezenta, în conformitate cu prevederile art.13, alin.(4) a Legii nr.70 din 30.03.2006 agricultorii, art.20 alin(1), lit b), a Legii nr.119-XV din 22.04.2004
Cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți și a pct.51 și pct.79 lit. f) a Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1045 din 05.10.2005.

D-voastră sunteți obligați să prezentați din timp administratiei publice locale graficul de tratare a terenurilor și să îi înștiințați cu cel
puțin 7 zile înainte de a începe tratarea, indicînd concret data și ora începerii și sfîrșitului, metoda tratării, denumirea preparatului și concentrația administrării acestuia, precum și gradul lui de nocivitate și să respectați întocmai data și ora începerii și sfîrșitului tratării, metodele de utilizare și concentrația preparatelor administrate.

În caz contrar conform prevederilor art.189, alin.2 a CODULUI CONTRAVENȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA utilizarea, în conformitate cu normele în vigoare, a chimicalelor la protecția culturilor agricole și celor silvice fără avertizarea deținătorilor de albine se sancționează cu amendă, totodată conform art.20, alin.(2) a Legii nr. 70 din 30.03.2006 „apicultorii” persoanele fizice și juridice vinovate de încălcarea legislației, fapt ce a condus la pricinuirea de daune albinelor și apicultorilor, restituie integral contravaloarea pagubelor de facto și a venitului ratat care putea fi obținut într-un sezon apicol.

În cazuri excepționale, cu aprobarea și sub controlul subdiviziunii teritoriale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, unele lucrări de protecție a plantelor pot să deruleze în perioada de înflorire a culturii agricole, cu avertizarea obligatorie, în prealabil, a deținătorilor familiilor de albine de către agenții economici care efectuează aceste lucrări.

Cu privire la tratarea cu produsele de uz fitosanitar si la fertilizanti
Inapoi »
  • Vizualizari: 62