Initierea inregistrarii primare masive in orasul SingeraPrimăria orașului Sîngera informează despre inițierea înregistrării primare masive în orașul Sîngera și prezintă proiectul de decizie în acest sens.

În temeiul art.14 alin.(1) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), cu modificările și completările ulterioare, art.55, art. 55 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art.318), cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice, hotărârii Guvernului nr.1030 din 12.10.1998 despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile,Consiliui orășenesc Sîngera DECIDE

1. Se acceptă inițierea înregistrării primare masive pe teritoriul orașului Sîngera al municipiului Chișinău.
2. Primarul orașului Sîngera va:
2.1 semna cu Agenția Servicii Publice acordui de colaborare în vederea înregistrării primare masive a bunurilor imobile;
2.2 determină, în comun cu serviciul municipiului Chișinău de arhitectură pe materialele cartografice existente, parametrii căilor de comunicații din intravilanul localității, care rămân în proprietate publică;
2.3 organiza:
- inventarierea bunurilor imobile și întocmirea listelor bunurilor imobile proprietate publică a unității administrativ teritoriale, în modul stabilit prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 63 din 11.02.2019;
- identificarea, sistematizarea informației despre numărul de erori comise în procesul de transmitere în proprietate a terenurilor și completarea formularul privind numărul de erori și natura lor;
3. prezenta Agenției Servicii Publice materialele specificate în acordul de colaborare, pentru organizarea licitațiilor privind achiziționarea lucrărilor cadastrale;
4. înștiința cetățenii, prin afișare în locuri publice și prin alte mijloace de publicitate, despre inițierea înregistrării primare masive pe teritoriul unității administrativ teritoriale or. Sîngera.
5. Comisiile de specialitate a Consiliului orășenesc Sîngera, vor efectua controlul executării prezentei decizii
Inapoi »
  • Vizualizari: 74