Cele mai vizualizate

În legătură cu faptul că, la adresa pentru corespondență, indicată în declarația prealabilă din 27.11.2018, nu se recepționează scrisorile remise

În legătură cu executarea lucrărilor planificate din str. Tineretului, 66, or. Sângera, S.A. „Apă-Canal Chişinău” este nevoită să întrerupă

Duminică, 26 noiembrie 2018, în incinta Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Sîngera a avut loc „Închiderea sezonului sportiv” ediţia 2018.

Primăria orașului Sîngera aduce la cunoștință organizarea unei licitații publice „cu strigare” la data de 14 decembrie 2018 la ora 1000 care se va

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Sîngera pentru data de 11.12.2018, ora 10:00. Sunt invitați toți doritorii de a participa la

Cu privire la aprobarea bugetului or. Sîngera pentru anul 2019 în I lectură

Duminică, 26 noiembrie 2018, în incinta Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Sîngera va avea loc „Închiderea sezonului sportiv” ediţia 2018.

Noutati

Licitatie Ianuarie 2013Primăria oraşului Sîngera aduce la cunoştinţă organizarea unei licitaţii publice cu strigare la data de 22.01. 2013 la orele 10:00 care se va desfăşura în sala de festivități a Primăriei. Se propun următoarele loturi:

1) cu drept de vînzare-cumpărare:
- lot. nr. 27 – 0111 121 206– or. Sîngera, str Livezilor nr. 2/3 sector de teren cu destinat construcţiilor cu suprafaţa de 0,0558 ha, preţul iniţial de vînzare constituie 150 000,00 lei
- lot. nr. 28 – 0111 121 205– or. Sîngera, str. Livezilor nr. 2/4 sector de teren cu destinat construcţiilor cu suprafaţa de 0,0557 ha, preţul iniţial de vînzare constituie 150 000,00 lei
- lot. nr. 32 – or. Sîngera, şos. Chişinău-Tighina f/n (extravilan lîngă 0111 202 077) sector de teren cu destinaţie agricolă cu suprafaţa de 1,7526 ha, preţul iniţial de vînzare constituie 1 000 000,00 lei
- lot. nr. 39 – 0111 222 059– or. Sîngera, str. Industrială nr. 7/3 sector de teren destinat construcţiilor cu suprafaţa de 0,8633 ha, preţul iniţial de vînzare constituie 1 115 182,54 lei
2) cu drept de arendare:
- lot. nr.10 – or. Sîngera, extravilan – sector de teren cu destinaţie agricolă în scop agricol, cu suprafaţa de 7,8747 ha, pe un termen de 5 ani, preţul iniţial de vînzare a dreptului de arendare constituie – 2 % din preţul normativ al pămîntului şi anume 6 357,76 lei/anual;
- lot. nr.47 – or. Sîngera, strada Soltana f/n – sector de teren destinat construcţiilor, cu condiţia strămutării reţelilor inginereşti si prezentarea unui proiect de implementare cu suprafaţa de 0,2411 ha, pe un termen de 10 ani, preţul iniţial de vînzare a dreptului de arendare constituie – 10 % din preţul normativ al pămîntului şi anume 31 144,50 lei/anual;
Rechizitele bancare: ACONTUL – 10 % din preţul de start; MF Trezoreria Centrală; cod fiscal 1006601000037; cont bancar – 226614; cont trezorerial 11504010111, Banca MF Trezoreria de Stat; Cod TREZMD2X;
Taxa de participare: 200 lei; MF TT Chişinău, bugetul mun. Chişinău; cod fiscal 1007601010596; cont bancar – 226614; cont trezorerial 430515101528401, Banca MF Trezoreria Centrală; Cod TREZMD2X;

Cererile se depun în anticamera Primăriei pînă la 24 de ore înainte de licitaţie.
Tel. pentru informaţii suplimentare 41-30-41/41-30-42


ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ


22.01.2013 в 10.00 часов, в здании Примарии города Сынджера, г. Сынджера ул. 31 августа № 22, проводится публичный аукцион «с молотка» по продаже и аренде активов примэрии не использованных в технологическом процессе. На продажу выставляется:

На право продажи
lot. nr. 27 Земельный участок, площадь 0,0558 гаПод строительство в г. Сынджера ул. Ливезилор № 2/3 начальная цена продажи –150 000,00 лея
lot. nr. 28 Земельный участок, площадь 0,0557 гаПод строительство в г. Сынджера ул. Ливезилор № 2/4 начальная цена продажи –150 000,00 лея
lot. nr. 32 Земельный участок, площадь 1,7526 гасектор сельскохозяйственных земель в г. Сынджера шос. Chişinău-Tighina начальная цена продажи –1 000 000,00 лея
lot. nr. 39 Земельный участок, площадь 0,8633 гаПод строительство в г. Сынджера ул. Индустриялэ № 7/3 начальная цена продажи – 1 115 182,54 лея
На право аренды

Номер лота Название лота Начальная цена
lot. nr. 10 Земельный участок, площадь 7,8747 газа пределами города – сектор сельскохозяйственных земель занимающийся под озеро в г. Сынджера, срок аренды 5 лет
начальная цена продажи права аренды: – 2 % от нормативной ценны земли, которая составляет6 357,76 лея / год;
lot. nr. 47 Земельный участок под строительство, площадь 0,2411 га, с условием перемещения инжинерных коммуникации и предоставления разработанного проекта для внедрения – г. Сынджера ул. Солтана,срок аренды 10 лет
начальная цена продажи права аренды: – 10% от нормативной ценны земли, которая составляет31 144,50 лея / год;

Банковские реквизиты: Залог – 10 % от начальной ценны; MF Trezoreria Centrală; cod fiscal 1006601000037; cont bancar – 226614; cont trezorerial 11504010111, Banca MF Trezoreria de Stat; Cod TREZMD2X;
Билет участника: 200 lei; MF TT Chişinău, bugetul mun. Chişinău; cod fiscal 1007601010596; cont bancar – 226614; cont trezorerial 430515101528401, Banca MF Trezoreria Centrală; Cod TREZMD2X;

Заявку на участие должны быть представленыв мэрии до 24 часов до начала аукциона.
Тел. для получения дополнительной информации - 41-30-41/41-30-42
Inapoi »
  • Vizualizari: 1468