Cele mai vizualizate

Rezultate I Tur: Alegeri locale Noi din 19 noiembrie 2017 la funcția de primar a or. Sîngera

Primăria or. Sîngera aduce la cunoştinţă faptul că la momentul actual au loc o serie de lucrări în vederea îmbunătăţirii infrastructurii teritoriului

Stimați locuitori și oaspeți ai or.Sîngera, satelor Dobrogea și Revaca, primăria or. Sîngera, Vă invită la inaugurarea pomului de Crăciun la 15

Primăria or. Sîngera, A organizat un mic concert pentru inaugurarea pomul de Crăciun la 15 decembrie 2017 orele 16:00 în curtea Liceului Teoretic

Stimaţi locuitori ai orașului Sîngera, satelor Dobrogea și Revaca, Vă Mulțumesc din suflet, pentru votul acordat, sunt recunoscător pentru fiecare

Rezultate II Tur: Alegeri locale Noi din 3 decembrie 2017 la funcția de primar a or. Sîngera

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Sîngera pentru data de 8 decembrie 2017, ora 9:00. Sunt invitați toți doritorii de a participa

Primăria or. Sîngera aduce la cunoştinţă faptul că la momentul actual au loc o serie de lucrări în vederea îmbunătăţirii infrastructurii teritoriului

Noutati

Programul „Femei în Afaceri"
Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) ţine să Vă informeze despre implementarea Programului "Femei în Afaceri", destinat în exclusivitate tuturor femeilor din Republica Moldova care doresc să-şi iniţieze propria afacere în toamna anului 2016, Guvernul Republicii Moldova a lansat Programul-pilot "Femei în Afaceri" care are drept obiectiv promovarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor, în special în mediul rural, dezvoltarea şi creşterea afacerilor acestora, sporirea accesului la resurse financiare, servicii şi tehnologii moderne. Programul cuprinde 3 etape de bază:

Componenta I: "Suport la iniţierea afacerii" destinată femeilor care planifică lansarea propriei afaceri, prevede instruire antreprenorială, consultanţă la elaborarea business-planului şi ghidare la înregistrarea afacerii (înscrierea pentru această etapă s-a încheiat).

Componenta II: "Suport pentru afacerile nou create”, la care pot aplica întreprinderile înregistrate de Ia 0 Ia 24 luni şi gestionate de femei. La această etapă vor fi acordate granturi, în baza concursului. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile în cadrul Componentei II nu va depăşi suma de 165.000 lei/beneficiar, dintre care:
•110.000 lei - poate fi utilizat pentru achiziţionarea următoarelor articole de investiţii:
a) Echipament tehnologic, utilaj şi instrumente de lucru nou;
b) Instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor întreprinderii;
c) Soft-uri necesare pentru eficientizarea activităţii întreprinderii;
d) Lucrări de modernizare şi/sau extindere a spaţiilor de desfăşurare a activităţii afacerii;
e) Procurarea stocului primar de materie primă.
• 55.000 lei - constituie grant pentru achiziţionarea serviciilor de dezvoltare a afacerii.

Componenta III: "Suport pentru companiile în creştere" este destinată întreprinderilor create şi gestionate de femei, active pe piaţă mai mult de 2 ani, în cadrul căreia vor fi acordate granturi pentru investiţii de scară largă şi suport consultativ necesar. Această componentă va fi implementată în anul 2019.
în contextul celor menţionate, Vă anunţăm că ODIMM a lansat primul Concurs de granturi din cadrul Programului pentru femeile antreprenoare, doritoare de a-şi dezvolta propria afacere.

Depunerea formularului de aplicare este posibilă doar in formă electronică prin accesarea paginii web a Organizaţiei: www.odimm.md. Termenul limită de aplicare este 30 noiembrie 2017. De asemenea, vă aducem la cunoştinţă că următoarele două apeluri vor fi desfăşurate pe parcursul anului 2018.
Urmare celor relatate mai sus, în scopul creşterii afacerilor şi creării locurilor de muncă în localitatea Dvs., vă solicităm respectuos, dl/dna primar, să mediatizaţi oportunităţile oferite de acest Program în rândul potenţialelor beneficiare.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0221 22 43 30. la adresa de e-mail: pfa@odimm.md sau să accesaţi pagina web www.odimm.md


Inapoi »
  • Vizualizari: 416