Declaratia privind buna Guvernare 
DECLARAJIA PRIVIND BUNA GUVERNARE
In temeiul prevederilor art.16, alin.(1) din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, Poiata Valeriu. in calitate de Primar, declar că Primări or. Sîngera, dispune de un sistem de management financiar și control a carui organizare și funcționare permit parțial
furnizarea unei asigurari rezonabile precum ca fondurile publice alocate in scopul atingerii obiectivelor strategice și operational au fost utilizate in condiții de transparență, economicitate, eficiență. eficacitate, legalitate, etica și integritate.

Sistemul de management financiar si control cuprinde mecanisme de autocontrol, iar măsurile privind creșterea eficacitații acestuia au la baza evaluarea riscurilor.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ca la data de 31 decembrie 2017 sistemul de management financiar și control al Primăriei or. Sîngera este parțial cu Standartele naționale de control inter în sectorul public.

Aceasta declarație se intemeiaza ре о apreciere realista, corecta și completa a sistemului de management financiar și control al entității și este emisă prin asumarea raspunderii manageriale și are drept temei date, informații și constatari consemnate in documentele aferente autoevaluarii, precum și-n rapoartele de audit intern și extern.

Declaratia-privind-buna-guvernare.pdf [390,01 Kb] (Descarcari: 14)
Inapoi »
  • Vizualizari: 421