Cele mai vizualizate

Stimați locuitori ai or.Sîngera, satelor Dobrogea și Revaca, Astăzi în incinta Liceului Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Sîngera s-a organizat in

Primăria or. Sîngera anunță selectarea propunerilor agenților economici cu privire la, Prestarea serviciului public de transport de pasageri

Primăria or. Sîngera aduce la cunoştinţă faptul că la momentul actual au loc o serie de lucrări în vederea îmbunătăţirii infrastructurii teritoriului

În legătură cu faptul apariției unor neclarități pe marginea legalității ultimei ședințe a Consiliului orășenesc Sîngera din data de 21.12.2017, prin

Primăria or. Sîngera aduce la cunoştinţă faptul că la momentul actual au loc o serie de lucrări în vederea îmbunătăţirii infrastructurii teritoriului

Grație bunei organizări din partea primarului or. Sîngera, Valeriu Poiata, la data de 02.02.2018, s-a petrecut ședința consiliului local, convocată

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Sîngera pentru data de 02.02.2018, ora 13:00. Sunt invitați toți doritorii de a participa la

Se convoacă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Sîngera pentru data de 23.02.2018, ora 15:00. Sunt invitați toți doritorii de a participa la

În scopul ameliorării situației ecologice și sanitare pe teritoriul or. Sîngera, s. Dobrogea și s. Revaca, Vă aducem la cunoștință, urmare a

În legătură cu executarea lucrărilor de înlocuire a două vane cu D - 50mm, din or. Sângera,str.Pandurilor, 2; 30, S.A. „Apă-Canal Chişinău” este

Noutati

Declaratia privind buna Guvernare 
DECLARAJIA PRIVIND BUNA GUVERNARE
In temeiul prevederilor art.16, alin.(1) din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, Poiata Valeriu. in calitate de Primar, declar că Primări or. Sîngera, dispune de un sistem de management financiar și control a carui organizare și funcționare permit parțial
furnizarea unei asigurari rezonabile precum ca fondurile publice alocate in scopul atingerii obiectivelor strategice și operational au fost utilizate in condiții de transparență, economicitate, eficiență. eficacitate, legalitate, etica și integritate.

Sistemul de management financiar si control cuprinde mecanisme de autocontrol, iar măsurile privind creșterea eficacitații acestuia au la baza evaluarea riscurilor.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ca la data de 31 decembrie 2017 sistemul de management financiar și control al Primăriei or. Sîngera este parțial cu Standartele naționale de control inter în sectorul public.

Aceasta declarație se intemeiaza ре о apreciere realista, corecta și completa a sistemului de management financiar și control al entității și este emisă prin asumarea raspunderii manageriale și are drept temei date, informații și constatari consemnate in documentele aferente autoevaluarii, precum și-n rapoartele de audit intern și extern.

Declaratia-privind-buna-guvernare.pdf [390,01 Kb] (Descarcari: 9)
Inapoi »
  • Vizualizari: 85