Cele mai vizualizate

Stimați locuitori și oaspeți ai or.Sîngera, satelor Dobrogea și Revaca, Sunteți așteptați în a 28-a zi a Gustarului să participați la hramului

În a 28-a zi a Gustarului orașul Sîngera a sărbătorit 532 ani de la prima atestare documentară. În memoria primarului or. Sîngera, Mihai LARI, în

Prin prezenta, SRL „Chişinâu-gaz” în calitate de Operator al sistemului de distribuţie a gazelor naturale Vă informează că în conformitate cu

Stimați locuitori și oaspeți ai s.Revaca, or.Sîngera și s.Dobrogea, Sunteţi aşteptaţi la 21 Septembrie 2017 în incinta Casei de Cultură s.Revaca la

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA Vă asigură de înalta sa coconsiderațiune și Vă aducem la cunoștință despre parteneriatul Camerei

Primăria or. Sîngera anunță post vacant pentru ocuparea funcției de: Perceptor Fiscal.

Având în vedere că suntem în perioada desfăşurării curăţeniei de toamna, când se organizează lucrări de salubrizare, evacuare a deşeurilor,

Noutati


Primar: Lari Mihai
Data nasterii: 21.01.1962

Studii:
1977 - Şcoala medie generala or.Singera 8 clase;
1977-1981 - Absolvit Colegiul de Transport din Chisinau, cu mentiune;
1981-1986 - Absolvit Universitatea Tehnică a Moldovei;

Am activat:
1986-1993 - Inginer superior Avicola "Floreni';
1993-1999 - Primar al or.Singera;
Litigiile funciare cu localităţile mărginite: Floreni, Chetrosu, Puhoi, Ţipala, Bălţaţi, Horăşti, Bacioi, Chişinău, cu o suprafata de 1000 ha;
Proiectarea şi începerea lucrărilor de construcţie a liceului din or.Sîngera;
gazificarea teritoriului administrat, or.Săngera, s.Revaca şi s.Dobrogea;
Împroprietarirea locuitorilor or.Sîngera care au activat pe parcursul anilor 1951-1992 în cadrul gospodăriei agricole Sîngera.
1999-2009 - Şef Direcția Implementare și supervizarea proiectelor în cadrul Direcției Generale „Transport public și căi de comunicații” a Consiliului mun.Chișinău;
2009-2010 - Primar interimar al or.Sîngera;
2010-2015 - Şef Direcția Implementare și supervizarea proiectelor în cadrul Direcției Generale „Transport public și căi de comunicații” a Consiliului mun.Chișinău;
2015 - Actualmente primar al or.Singera;