Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » Primăria or. Sîngera, informează cetățenii care dețin bunuri imobiliare

Primăria or. Sîngera, informează cetățenii care dețin bunuri imobiliare

06 Aprilie 2022, Miercuri
88
0

COMUNICAT INFORMATIV!

Prin prezenta Primăria or. Sîngera, informează cetățenii care dețin bunuri imobiliare că, potrivit art.282 din Codul Fiscal achitările impozitului pe bunurile imobiliare se efectuează nu mai tîrziu de data de 30 iunie a anului curent (2022), în caz contrar, se aplică penalități pentru fiecare zi de întârziere.

Achitarea impozitului se face cu Avizul de plată direct la oficiile poștale, sucursale bancare sau on-line prin serviciul guvernamental de plăți electronice www.mpay.gov.md prin selectarea ,, Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare (cu aviz de plată)’’.

Avizele de plată se expediază prin intermediul serviciilor poștale. Totodată, pentru siguranță și la cererea contribuabililor, avizele de plată pot fi eliberate la Primăria or. Sîngera de către SCITL (perceptori fiscali), la prezentarea actului de identitate sau a împuternicirii legale.

De scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar, conform prevederilor legislației fiscale, pot beneficia persoanele fizice (cetăţeni) - care fac parte din următoarele categorii de contribuabili:

  • persoane de vârstă pensionară;
  • persoane cu dezabilități severe și accentuate; 
  • persoane cu dezabilități din copilărie; 
  • persoane cu dezabilități medii (participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale şi independenței Republicii Moldova, participanți la acțiunile de luptă din Afghanistan, participanți la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate); familii ale participanților căzuți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale şi independenței Republicii Moldova şi persoane care au fost întreținute de aceștia; 
  • familii ale militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoane care au fost întreținute de aceștia; 
  • familii care au copii cu dezabilități în vârstă de până la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreținere şi îngrijire permanentă persoane cu dezabilități;

Astfel, beneficiarii care se încadrează în categoriile sus vizate și au primit avizul de plată, fără includerea facilităților prevăzute, sunt îndemnați să se adreseze la Primăria or. Sîngera pentru modificarea acestor scutiri.

Totodată, contribuabilii care au întrebări suplimentare referitor la aspectul ce ține de recepționarea avizelor de plată la impozitul pe bunurile imobiliare/ impozitul funciar, precum și cei care au neclarități vizavi de informația care se conține în acestea, urmează sa se adreseze la  Primăria or. Sîngera, str. 31 August 22, tel: 022-41-30-41.