Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » Primăria or. Sîngera, informează proprietarii de bunuri imobile (terenuri, case, clădiri)

Primăria or. Sîngera, informează proprietarii de bunuri imobile (terenuri, case, clădiri)

12 Mai 2022, Joi
26
0

COMUNICAT INFORMATIV!

     Prin prezenta, Primăria orașului Sîngera, informează proprietarii de bunuri imobile (terenuri, case, clădiri) că, potrivit art.282 din Codul Fiscal achitările impozitului pe bunurile imobiliare se efectuează nu mai tîrziu de data de 30 iunie a anului curent (2022)

     Achitarea impozitului se face cu Avizul de plată direct la oficiile poștale, sucursale bancare sau on-line prin serviciul guvernamental de plăți electronice www.mpay.gov.md prin selectarea ,,Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare (cu aviz de plată)’’.

     Avizele de plată se expediază prin intermediul serviciilor poștale, pentru siguranță și la cererea contribuabililor, avizele de plată pot fi eliberate direct la sediul Primăriei or. Sîngera de către SCITL (perceptori fiscali), la prezentarea actului de identitate sau a împuternicirii legale.

De scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar, conform prevederilor legislației fiscale, pot beneficia persoanele fizice (cetăţeni) - care fac parte din următoarele categorii de contribuabili:

  • persoane de vârstă pensionară;
  • persoane cu dezabilități severe și accentuate; 
  • persoane cu dezabilități din copilărie; 
  • persoane cu dezabilități medii (participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale şi independenței Republicii Moldova, participanți la acțiunile de luptă din Afghanistan, participanți la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate); familii ale participanților căzuți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale şi independenței Republicii Moldova şi persoane care au fost întreținute de aceștia; 
  • familii ale militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoane care au fost întreținute de aceștia; 
  • familii care au copii cu dezabilități în vârstă de până la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreținere şi îngrijire permanentă persoane cu dezabilități;

Astfel, beneficiarii care se încadrează în categoriile sus vizate și au primit avizul de plată, fără includerea facilităților prevăzute, sunt îndemnați să se adreseze la Primăria or. Sîngera pentru efectuarea modificărilor corespunzătoare.

Contribuabilii care au întrebări suplimentare referitor la modalitatea de  recepționare a avizelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar, precum și cei care au neclarități referitor la informația care se conține în aceste avize, urmează să se adreseze la  Primăria or. Sîngera: str. 31 August 22, tel: 022-41-30-41.