Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » General » Privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia

Privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia

16 Mai 2022, Luni
113
0

Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău, în contextul executării Planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia), pentru anii 2019-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967/2018, solicită respectuos asigurarea continuității campaniei de informare și conștientizare a populației despre necesitatea distrugerii ambroziei,care în ultimii ani a căpătat o răspândire vastă, provocând pericole majore nu doar pentru agricultură, dar și pentru sănătatea omului.


Ambrozia este una dintre cele mai periculoase și invazive buruieni, care, în perioada de înflorire, cauzează boli alergice severe. Planta produce peste 3 000 de semințe anual, având un potențial enorm de răspândire. Pentru evitarea instalării și răspândirii ambroziei și pentru eliminarea ei de pe terenurile intravilane sau extravilane, Codul Contravențional al Republicii Moldova obligă proprietarii sau deținătorii sau administratorii de terenuri intravilane și extravilane să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii.


Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare anual, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, până cel târziu Ia 30 mai, lucrări de întreținere a terenurilor prin diferite metode, până la sfârșitul perioadei de vegetație a ambroziei, astfel încât planta să nu răspândească polenul care conține multiple fragmente alergizante.


Sancțiunile pentru nerespectarea legii pot ajunge până la 6000 de lei. Sancțiunile aplicabile pentru neîndeplinirea obligațiilor stabilite de Codul Contravențional se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.


Astfel, pentru distrugerea eficientă a ambroziei, este recomandată aplicarea metodei mecanice și a celei chimice.


Iată 5 moduri în care poate fi combătută buruiană:

1)    Cele mai bune rezultate se pot obține prin cosirea manuală a spațiilor pe care este răspândită sau prin folosirea diferitelor echipamente mecanice de tuns iarba, în special pe alineamentele căilor ferate, a drumurilor și pe marginea parcelelor.
2)    Când buruiana este răspândită în interiorul hotarelor agricole, în special în interiorul unor șanțuri, stufărișuri, denivelări etc., distrugerea se poate ace prin aplicarea unor lucrări de discuit, grăpat sau prin folosirea unor cositori mecanice.
3)    Când buruiana este răspândită pe suprafețe mai mari se po ap îca ici e după caz, începând de primăvară devreme când buruiana are
recunoscută cu ușurință.    smulsă relativ ușor folosind
4)    În cazul unor focare izolate, buruiana poat    o].
mănuși de protecție pentru evitarea îritațulor să p
seceră.
5)   Pentru ca lucrările de combatere să fie cât mai eficiente, cositul mecanic sau manual trebuie efectuat cât mai aproape de suprafața solului, în vederea distrugerii tuturor ramificațiilor care pornesc din tulpina principală. în caz contrar, se distrug doar tulpina principală, iar restul ramificațiilor se dezvoltă, înfloresc și produc în continuare polen și chiar semințe, îmbogățind astfel rezerva de semințe din sol. Se recomandă cositul repetat de 2 - 3 ori pe an, obligatoriu de realizat înaintea fructificării plantei.
în acest context, solicităm să transmiteți somații către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, unde au fost identificate focare de infectare cu buruiană ambrosia.