Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » Cu privire la măsurile de apărare împotriva incendiilor, profilaxie și combatere a premizelor incinerării vegetației uscate pe parcursul anului 2022 în or. Sîngera

Cu privire la măsurile de apărare împotriva incendiilor, profilaxie și combatere a premizelor incinerării vegetației uscate pe parcursul anului 2022 în or. Sîngera

06 Iulie 2022, Miercuri
154
0

Examinând situația creată începând cu perioada caniculara, desfășurare a lucrărilor de salubrizare si igienizare a gospodăriilor și terenurilor agricole, în scopul realizării la timp a măsurilor de prevenire și combatere a incendiilor, inclusiv în perioada campaniei de recoltare și întru executarea prevederilor art. 10, 11 și 12 din Legea nr. 267-X1II din 09.1 1.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 32 si art. 62 din Legea nr. 1515-XI1 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător, art. 20 din Legea nr. 1347-XIII din 09.10.1997 privind deșeurile de producție si menajere, în temeiul art. 29 alin. (1) lit. x) i art. 32 alin. (1) din Legea nr.436-XVl din 28.12.2006 Privind administrația publică”, Primarul orașului Sîngera DISPUNE:

 1. Se interzice agenților economici, deținătorilor de terenuri, conducătorilor și liderilor gospodăriilor și ai formațiunilor agricole de producție din sectorul agroalimentar al orașului Sîngera:
  1. arderea vegetației uscate (pct. 21, 109 si 292 din Hotârirea Guvernului RM nr. 1159 din 24.10.2007);
  2. arderea resturilor vegetale de orice proveniență (art. 20 din Legea privind deșeurile de producție și menajere (nr. 1347-XIII din 09.10.1 997);
  3. depozitarea deșeurilor menajere, resturilor vegetale și animale în locurile neautorizate.
 2. Se obligă agenții economici, deținătorii de terenuri, conducătorii și liderii gospodăriilor și ai formațiunilor agricole de producție din sectorul agroalimentar al orașului Sîngera să efectuieze:
  1. izolarea terenurilor agricole din apropierea nemijlocită a drumurilor, masivelor forestiere, podurilor și căilor ferate, câmpurilor de vegetație uscată ce prezintă pericol de incendiu prin fâșii arate cu lățime de 4,0 metri (pct. 288 și 289 din Hotărârea Guvernului RMnr. 1159 din 24.10.2007);
  2. lucrările de salubrizare și igienizare a terenurilor deținute și adiacente proprietate publică;
  3. colectarea și compostarea deșeurilor de grajd, cele vegetale, cît și a resturilor din tăierile tehnologice în plantațiile multianuale doar exclusiv în locurile autorizate, inclusiv proprietate privată;
  4. încheierea contractelor de evacuare a deșeurilor cu prestatorul de servicii de evacuare a deșeurilor, autorizat corespunzător.