Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » Subvenții în avans pentru proiectele învestiționale de îmbunătățiri funciare, ameliorare și protecție a solului

Subvenții în avans pentru proiectele învestiționale de îmbunătățiri funciare, ameliorare și protecție a solului

03 Octombrie 2022, Luni
181
0
Prin prezenta, Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău Vă aduce la cunoștință, că Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare lansează apelul de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans pentru proiectele învestiționale de îmbunătățiri funciare, ameliorare și protecție a solului. In scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol, începând cu 12 septembrie curent până la 21 octombrie 2022, se inițiază procesul de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans pentru proiectele învestiționale privind lucrările de îmbunătățiri funciare. Măsurile de subvenționare reflectate în ghid sunt în valoare maximă de 1.000.000,00 de lei fiind destinate pentru următoarele activități:

submăsura nr. 1. Prevenirea si combaterea eroziunii solului;
submăsura nr. 2. Ameliorarea chimică a solurilor; 
submăsura nr. 3. Conservarea și sporirea fertilității solurilor.

Criteriile de eligibilitate stabilesc că, solicitant al subvențiilor poate fi persoana juridică/fizică sau unitate administrativ teritorială de nivelul întâi, care deține teren în proprietate, posesie sau folosință înregistrat în modul stabilit în registrele de publicitate, și urmează să implementeze proiectul într-o unitate administrațiv-teritorială de nivelul întâi.
Pentru obținerea subvențiilor, dosarul de solicitare trebuie să includă următoarele documente:
  • cererile de solicitare a subvenției în avans;
  • proiectul investițional;
  • planul de afaceri;
  • declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor și a documentelor prezentate;
  • declarația cu privire la conflictul de interese și contractul de acordare a subvenției în avans.
Dosarul de solicitare a subvenției în avans urmează să fie depus de către solicitant la oficiul teritorial al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, din aria în care solicitantul va efectua investiția.