Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » Cu privire la condițiile și modul de scutire de plată pentru întreținerea în instituțiile preșcolare din or. Sîngera și s. Dobrogea

Cu privire la condițiile și modul de scutire de plată pentru întreținerea în instituțiile preșcolare din or. Sîngera și s. Dobrogea

07 Februarie 2023, Marți
148
0

În scopul susţinerii sociale a copiilor din familiile defavorizate, în temeiul prevederilor Legii nr. 133 din 13.06.2008 ,,Cu  privire la ajutorul social”, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 198 din 16.04.1993 ,,Cu privire la protecția copiilor și familiilor socialmente vulnerabile”, Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, și art. 14 din Legea 436 – XVI  din 28.12.2006 ,,Privind administrația publica locala “ Consiliul orășenesc Sîngera; DECIDE: 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la condițiile și modul de scutire de plată pentru întreținerea în instituțiile preșcolare din or. Sîngera și s. Dobrogea, conform anexei.


REGULAMENT cu privire la condițiile și modul de scutire de plată pentru 
întreținerea în instituțiile preșcolare din or. Sîngera și s. Dobrogea 

Vizualizare online: regulament-scutire-in-instituiile-prescolare.pdf