Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » Consultări publice! Cu privire la activitatea cimitirului din or. Sîngera

Consultări publice! Cu privire la activitatea cimitirului din or. Sîngera

02 Martie 2023, Joi
480
0
În atenția locatarilor or. Sîngera, s. Revaca și s. Dobrogea se propune spre dezbateri publice proiectul de decizie cu privire la utilizării raționale a terenurilor publice destinate cimitirelor. Propunerile se pot înainta fie în formă scrisă fie verbal, atât la ghișeul unic din cadrul Primăriei or. Sîngera, precum și prin poștă electronică: primaria@singera.md.

DECIZIE nr. 1 din 17 martie 2023

În conformitate cu Regulamentul cu privire la cimitire, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1072 din 22.10.1998, în baza art. 14 lit. (a) și art. 19 (4) al Legii Republicii Moldova nr.436 XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală” și în scopul utilizării raționale a terenurilor publice destinate cimitirelor, Consiliul orășenesc Sîngera DECIDE:
  1. Se interzice noile înhumări a defuncților în cimitirul din or. Sîngera str. 31 august 1989, care, nu au rude (de pînă la gradul III) deja înmormântați în cimitir, în perimetrul stabilit a mormintelor, fără deteriorarea părții acoperite cu pavaj și utilizate în calitate de ogradă.

  2. Se atenționează preoții  bisericilor de pe teritoriul or. Sîngera, s. Dobrogea și s. Revaca asupra neadmiterii înhumării defuncților înainte de ridicare a actului de stare civilă, de către rudele decedatului.

  3. Se interzice orice îngrădire a terenului cu condiția rezervei pe viitor, în cimitirul din or. Sîngera. Se obligă beneficiarii în demontarea și evacuarea de pe teritoriul cimitirului îngrădirile deja existente.

  4. Se recomandă persoanelor care, nu cad sub incidenta pct. 1 al prezentei decizii să se folosească de serviciile cimitirelor din s. Dobrogea si s. Revaca.

  5.  Prezenta decizie se aduce la cunoștință preoților din bisericile de pe teritoriul or. Sîngera, s. Dobrogea și s. Revaca.

  6. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei Consiliului local pentru  ecologie, arhitectură și urbanism.

  7. Încălcarea prevederilor prezentei decizii conduce la aplicarea sancțiunilor legislației penale  și art. 399 alin. (2) Cod contravențional.
proiect-cimitir.pdf [186,01 Kb] (Descărcări: 28)
Vizualizare online: proiect-cimitir.pdf