Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » General » Privind apărarea împotriva incendiilor vegetației uscate

Privind apărarea împotriva incendiilor vegetației uscate

16 Martie 2023, Joi
204
0


Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, în calitate de autoritate centrală de administrare publică în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile, conform prevederilor art. 3 al Legii nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor și art.1, pct. (7) al Legii nr. 271/1994 cu privire la protecția civilă, Vă informează că, pe parcursul anului 2022, în rezultatul schimbărilor climatice, lipsa precipitațiilor atmosferice, secetă și stabilirea temperaturilor ridicate pe teritoriul Republicii Moldova s-a înregistrat o creștere a cazurilor de ardere a vegetației uscate. Conform datelor statistice, pe teritoriul Republicii Moldova, au avut loc 9077 intervenții la lichidarea focarelor de ardere a vegetației uscate în urma cărora au fost afectate 64226,5 ha de teren.

În procesul de igienizare și salubrizare a curților și terenurilor agricole, cetățenii din localități obișnuiesc să elimine resturile vegetale prin arderea acestora. Procesul de ardere uneori scapă de sub control și se transformă în incendii și deseori, în cazuri favorizate de condițiile climaterice, acestea se extind și prezintă pericol iminent pentru localități, obiective și fâșii forestiere. Arderea resturilor vegetale poluează intens aerul, ceea ce poate avea efecte negative asupra sănătății populației, în unele localități. nivelul poluării aeriilui atmosferic ajungând la cote critice.

Substanțele nocive rezultate din ardere, se acumulează în stratul de aer de la suprafața solului, pătrunzând nu doar în atmosferă, dar șî în sol și în apele din preajmă. În aer sunt emanate diferite substanțe toxice, cum ar fi monoxidul de carbon, dioxidul de sulf, funinginea, oxizii de azot, hidrocarburile și dioxinele, cei mai toxici și periculoși compuși organici de compoziție complexă. Aceste substanțe chimice pot cauza, chiar și în microcantități, intoxicații, afecțiuni ale sistemului nervos central și ale mucoasei ochiului.

Pentru lichidarea focarelor de ardere a resturilor vegetale sunt necesare antrenarea a unui număr sporit de forțe și mijloace în zone greu accesibile care conduc la deteriorarea tehnicii de intervenție și epuizarea efectivului antrenat, iar efectele arderii sunt resimțite pe o perioadă îndelungată și sunt caracterizate prin diminuarea fertilității solului, afectarea florei și faunei, poluarea mediului ambiant, precum și cheltuieli financiare majore orientate spre normalizarea situației create.

Dat fiind faptul, că în conformitate cu prevedcrile art. 79 al Codului Funciar nr. 828 din 25.12.1991, întreținerea terenurilor și modul lor de protecție este ca obligațiune pentru deținătorii de teren, nominalizații sunt obligați să protejeze terenurile prin înlăturarea resturilor vegetale de pe suprafețele gestionate respectînd modul stabilit de colectare. Neexccutarea prezentelor obligațiuni se sancționează conform art. 117, pct. 3, precum și încălcarea regulilor de gestionare a deșeurilor se sancționează conform art. 154 al Codului Contravențional.

Totodată Vă atenționam, că în conformitate cu prevederile art.10, lit. c) al Legii nr. 267/1994, autoritățile Administrației Publice Locale sunt obligate să asigure îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul din subordine.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, ca organ al administrării publice în domeniul apărării împotriva incendiilor, în temeiul prevederilor art.1, 3 și 22 ale Legii nr. 267/1994, solicită întreprinderea măsurilor de prevenire și combatere a incendiilor de vegetație uscată:

1.            Interzicerea utilizării focului deschis pentru arderea vegetației uscate și a altor resturi vegetale.

2.            Respectarea modului stabilit de colectare, păstrare și transportare a resturilor vegetale de orice proveniență.

3.            Realizarea acțiunilor privind lichidarea gunoiștilor neautorizate, colectarea frunzelor și resturilor vegetale, cu transportarea acestora în locuri special destinate întru evitarea aprinderii de la diferite surse de foc.

4.            Delimitarea prin fașii de protecție a localităților, ocoalelor silvice, obiectivelor și drumurilor față de câmpurile de vegetație uscată ce prezintă pericol de incendiu.