Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » PRIMĂRIA or. SÎNGERA anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

PRIMĂRIA or. SÎNGERA anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

20 Martie 2023, Luni
482
0


PRIMĂRIA  or. SÎNGERA  anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante:
 1. Specialist superior protecția drepturilor copilului 
 2. Specialist principal protecția familiei
 3. Asistent social
 4. Șef centru de tineret or. Sîngera
Concursul constă dintr-o probă scrisă și un interviu, petrecute la sediul Primăriei or. Sîngera (or. Sîngera str. 31 august 1989 nr. 22). 

Condiţiile de muncă:
-         Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
-         Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00-17:00, pauză de masă 12:00-13:00;
 
Persoanele interesate urmează să depună dosarul de concurs prin poșta electronică primaria@singera.md sau la adresa primăriei or. Sîngera (or. Sîngera str. 31 august 1989 nr. 22)
 
Dosarul de concurs cuprinde:
 • Cererea privind ocuparea funcției vacante (în formă liberă)
 • Curiculum Vitae
 • Copia diplomei de studii
 • Copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesionala
 
Denumirea funcţiei: Specialist superior protecția drepturilor copilului
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei vacante, conform fişei postului:
 
1. Monitorizarea şi evaluarea situaţiei  copiilor şi  familiilor  cu copii din  localitate, identificarea  copiilor aflați în dificultate  și stabilirea modalităților de protecție a acestora.
2. Asigurarea luării și scoaterii de la evidență a familiilor cu copii aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți.
3. Întreprinderea acțiunilor necesare pentru prevenirea separării copilului de mediul familial sau pentru reintegrarea copilului în familie.
4. Colaborarea cu autoritățile tutelare locale, teritoriale și centrale în vederea protecției copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, inclusiv prin informarea reciprocă pe problemele de interes comun.
5. Monitorizarea situației copiilor reintegrați în familie și societate.
6. Elaborarea  şi  implementarea strategiilor, programelor  locale privind prevenirea intrării  în  dificultate a  copilului si familiei  şi  protecţia  acestora.
7. Asigurarea  si  promovarea   cu  prioritate  a  interesului superior  al  copilului.
8. Analizează cereri, sesizări din domeniul de activitate al serviciului. Întocmește rapoarte și dări de seamă.
 
Cerințe față de candidat:
Studii: va constitui un avantaj studiile superioare în domeniul asistenţa socială, drept, pedagogie, ştiinţe sociale, psihologie;.
Experienţă profesională: va constitui un avantaj experiența de cel puțin 1 an în domeniu.
Salariu de funcţie: 7000 lei + premii din proiectele implementate
 
 
Denumirea funcţiei: Specialist principal protecția familiei
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei vacante, conform fişei postului:
 
1. Monitorizarea şi evaluarea situaţiei  familiilor  cu copii din  localitate, identificarea  familiilor aflate în dificultate  și stabilirea modalităților de protecție a acestora.
2. Asigurarea luării și scoaterii de la evidență a familiilor cu copii aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți.
3. Întreprinderea acțiunilor necesare pentru prevenirea separării copilului de mediul familial sau pentru reintegrarea copilului în familie.
4. Colaborarea cu autoritățile tutelare locale, teritoriale și centrale în vederea protecției copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, inclusiv prin informarea reciprocă pe problemele de interes comun.
5. Monitorizarea situației copiilor reintegrați în familie și societate.
6. Elaborarea  şi  implementarea strategiilor, programelor  locale privind prevenirea intrării  în  dificultate a  copilului si familiei  şi  protecţia  acestora.
7. Asigurarea  si  promovarea   cu  prioritate  a  interesului superior  al  copilului.
8. Analizează cereri, sesizări din domeniul de activitate al serviciului. Întocmește rapoarte și dări de seamă.
 
Cerințe față de candidat:
Studii: va constitui un avantaj studiile superioare în domeniul asistenţa socială, drept, pedagogie, ştiinţe sociale, psihologie;.
Experienţă profesională: va constitui un avantaj experiența de cel puțin 1 an în domeniu.
Salariu de funcţie: 7000 lei + premii din proiectele implementate
 
 
Denumirea funcţiei: Asistent social
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei vacante, conform fişei postului:
 1. Asigură implementarea cadrului normativ privind asistenţa socială;
 2. Identifică  şi evaluează situaţia beneficiarilor şi a familiiei lor, deplasându-se în teren;
 3. Formulează problemele cu care se confruntă beneficiarii;
 4. Elaborează şi implementează planuri individualizate de asistenţă cu participarea beneficiarului şi a familiei lui;
 5. Identifică şi evaluează necesităţile grupurilor de beneficiari din comunitate şi propune soluţii de depăşire a problemelor sociale;
 6. Prestează servicii sociale primare;
 7. Propune şi pregăteşte cazul pentru referire spre serviciile sociale specializate;
 8. Evaluează necesităţile comunităţii şi contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare existente;
 9. Mobilizează comunitatea şi stabileşte parteneriate în scopul soluţionării problemelor beneficiarilor;
 10.  Realizează rapoarte de activitate, în conformitate cu cerinţele stabilite;
 11.  Contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor parvenite din partea membrilor comunităţii.
Cerințe față de candidat:
Studii: va constitui un avantaj studiile superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul asistenţa socială, drept, pedagogie, ştiinţe sociale, psihologie;
Experienţă profesională: va constitui un avantaj experiența de cel puțin 1 an în domeniu.
Salariu de funcţie: 7000 lei + premii din proiectele implementate 


Denumirea funcţiei: Șef Centru de Tineret or. Sîngera
Sarcini și responsabilități:
- Asistarea organizațiilor de tineret din localitate pe parcursul implementării inițiativelor lor și monitorizarea rezultatelor și procesele de implementare;
- Acordarea suportului privind colectarea de date dezagregate, identificarea tinerilor, evaluarea nevoilor acestora, proiectarea și furnizarea de servicii adaptate nevoilor colective și individuale ale tinerilor; 
- Asigurarea unei bune coordonări a activităților din centru și a echipei de lucru;
- Colaborarea cu instituțiile de stat (Direcția Educație, Tineret și Sport, Direcția asistența socială, Ministere, alte autorități centrale și locale);
- Asigurarea implementării politicilor de tineret la nivel de localitate;
- Scrierea proiectelor și atragerea granturilor în domeniul tineret;
- Implicarea tinerilor în diverse activități și acțiuni social-culturale și educative;
- Organizarea acțiunilor de integrare a tinerilor în echipa centrului de tineret.
 
Cerințe specifice față de candidați:
- Regimul de lucru liber, se va stabili de comun acord angajat-angajator.
- Angajare pozitivă faţă de lucrul social;
- Bune abilități de comunicare, spirit de lucru în echipă, empatie;
- Punctualitate, responsabilitate, onestitate;
- Cunoștințe de operare PC (Word, Excel, Internet); 
- Abilități de coordonare, instruire/ghidare;

Va constitui avantaj:
 1. Experiență de lucru într-o organizație non-guvernamentală;
 2. Experiență de lucru cu tinerii și cu organizațiile societății civile (OSC);
 3. Experiență în elaborarea rapoartelor și instrumentelor de monitorizare;
 4. Studii în domeniul juridic, economic, pedagogic, psihologic, administrativ, a asistenței sociale;
Dosarul candidatului/ei trebuie să conțină:
 • CV-ul actualizat (format europass) incluzând informații privind experiența profesională în ONG și a lucrului cu tinerii și OSC-le din Republica Moldova;
 • Scrisoare de intenție/motivație;
Salariu de funcţie: 6000 lei plus bonusuri din proiectele obținute.