Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » Cu privire la eliberarea grâului alimentar din rezervele de stat

Cu privire la eliberarea grâului alimentar din rezervele de stat

02 Mai 2023, Marți
128
0

Prin prezenta, Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău, vă aduce la cunoștință că, Agenția Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Inteme lansează concurs privind selectarea beneficiarilor finali de grâu alimentar din rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp, confomi prevederilor Hotărârii Guvemului nr. 346 din 18 mai 2022 „Cu privire la eliberarea grâului alimentar din rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp”.

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare la concurs fiind data de 03.05.2023, ora 16:00.