Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » General » Activitatea Centrului de Informare și Servicii pentru Cetățeni al or. Sîngera

Activitatea Centrului de Informare și Servicii pentru Cetățeni al or. Sîngera

04 Octombrie 2023, Miercuri
137
0
La data de 23 noiembrie 2021, în cadrul Primăriei orașului Sîngera a început să funcționeze Centrul de Informare și Servicii pentru Cetățeni. Centrul a fost deschis în cadrul Programului Comunitatea Mea, implementat de A.O. ”IREX Moldova” care este finanțat de USAID Moldova.

În fiecare lună, de la cetățeni și persoane juridice sunt primite zeci și sute de solicitări, cele mai multe fiind în luna iulie anul 2022, când s-au înregistrate 540 de cereri:
În total, la ghișeu au fost recepționate 4457 de solicitări, dintre care 2828 de la persoane fizice și 1629 de la persoane juridice. 56 % din persoanele fizice ce s-au adresat la ghișeu sunt femei.

În mediu pe lună s-au înregistrat 127 de solicitări de la 66 de beneficiari unici. Pe lângă acestea, Centrul a procesat și 85 de cereri de la distanță prin e-mail.

Primăria orașului Sîngera, pe lângă echipamentele hardware primite în cadrul proiectului, beneficiază și de un software de gestiune electronică a documentelor e-Cancelaria, în care lucrează: operatorii CISC, primarul, viceprimarul, secretara, specialiștii și contabilii.

 

Nr

Tipul de cerere

Numărul

1

Cereri cu privire la ajutorul social, material, scutiri, deces, 50 ani căsătorie.

614

2

Cereri cu privire la infrastructură (drum, iluminat, rețele edilitare), coordonare proiecte.

351

3

Alte documente

331

 

4

Acte permisive la proiectări și construcții ( Autorizații p/u construcții, schimbarea

destinației, modului de folosință, de desființare., Certificate de urbanism informativ, p/u proiectare)

 

270

5

Scrisori Oficiale

264

6

Cereri referitor la clarificarea problemelor, solicitarea explicațiilor., sesizări.

126

7

Cereri pentru eliberarea confirmărilor

107

8

Cereri pentru eliberarea titlului de autentificare, copiilor de pe acte, extraselor.

38

9

Cereri pentru privatizarea lotului / surplusului, cumpărare, arendă.

38

10

Certificate de lipsă a datoriilor la bugetul local

30

11

Certificate de urbanism pentru proiectare

27

12

Cereri pentru coordonarea proiectelor, rapoartelor.

24

13

Instanțe de judecată

21

14

Autorizație de construcție

20

15

Cereri privind privatizarea, vânzare-cumpărare, participarea la licitații.

18

16

Certificat de urbanism informativ

13

17

Cereri pentru instituirea custodiei., tutelei/curatelei.

10

18

Cereri pentru actualizarea planului geometric.

9

19

Autorizații de desființare

7

20

Petiții

6

21

Cereri pentru corectarea greșelelor din titlu

6

22

Notificarea activității comerciale (înștiințare de recepționare a notificării)

6

23

Autorizație de schimbarea destinației

1

24

Cereri pentru înregistrarea, modificarea, lichidarea gospodăriei țărănești.

1

 

TOTAL

2338