Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » Cu privire la convocarea primei ședințe (de constituire) a Consiliului orășenesc Sîngera

Cu privire la convocarea primei ședințe (de constituire) a Consiliului orășenesc Sîngera

15 Noiembrie 2023, Miercuri
138
0
În baza art. 13 din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 ”Privind administrația publică locală”, pct.1 din Regulamentul-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale aprobat prin Legea nr.457-XV din 14.11.2003, Consiliul electoral de circumscripție or. Sîngera nr. 1/4 hotărăște:

1.    Se convoacă prima ședință (de constituire) a Consiliului orășenesc Sîngera pentru data de 17 noiembrie 2023 ora 16:00 în sala de ședințe a Primăriei or. Sîngera, cu următoarea ordine de zi:
   1.1 Aducerea la cunoștință de către președintele CECE Sîngera nr. 1/4 a hotărîrei privind validarea mandatului de primar, respectiv atribuirea mandatelor de consilier.
   1.2    Inițierea constituirii fracțiunilor, a alianțelor, a blocurilor.
   1.3    Inițierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.

2.    La ședință se invită Primarul or. Sîngera - Valeriu Popa și consilierii Consiliului orășenesc Sîngera.