Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » Anunț pentru agenții economici care activează în sectorul agrar

Anunț pentru agenții economici care activează în sectorul agrar

06 Decembrie 2023, Miercuri
129
0
Prin prezenta, Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău intervine cu prezentul apel de informare asupra realizării măsurilor de ordin legislativ și tehnic, precum și de obținere a avizului ce atestă impedimentul justificator intervenit în relațiile între agenții economici din domeniul agrar, ca urmare a evenimentelor (calamităilor) naturale.

In vederea soluționării problemelor financiare, fermierii pot solicita de la Camera de Comerț și Industrie eliberarea (CCI) Avizului de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligațiilor contractuale. Acest certificat de forță majoră va permite agricultorilor să se adreseze la băncile comerciale, instituțiile creditare și furnizorii de inputuri pentru a justifica imposibilitatea de a îndeplini obligațiile contractuale.

Conform procedurii, solicitantul va depune cererea și documentele justificative respective la sediul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 151).

în acest context, solicităm respectuos diseminarea informației către agenții economici care activează în sectorul agrar din unitatea teritorial administrativă gestionată.
Anexe:
  1. Regulament cu privire la eliberarea avizului de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației - 5 file;
  2. Ghidul privind eliberarea avizului de atestare a impedimentului justificator în relațiile dintre agenții economici din domeniul agrar, ca urmare a fenomenelor naturale - 10 file
regulamenul-si-ghidul.pdf [9,35 Mb] (Descărcări: 8)
Vizualizare online: regulamenul-si-ghidul.pdf