Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri agenți econimici » „Detașamentul de Pază Paramilitară” Angajează în serviciul de pază fizică GARDIENI

„Detașamentul de Pază Paramilitară” Angajează în serviciul de pază fizică GARDIENI

12 Ianuarie 2024, Vineri
232
0

 

Întreprinderea de Stat  

Detașamentul de Paza Paramilitară” 

al Agenției Proprietății Publice, 

Guvernul Republicii Moldova

 

Angajează în serviciul de pază fizică

GARDIENI

      Cerințe față de candidați la încadrarea în activitatea  de pază: 
    – au împlinit vîrsta de 18 ani; 
    – sunt cetăţeni ai Republicii Moldova; 
    – au cel puțin studii gimnaziale;  
    – nu se află la evidenţă la medicul narcolog sau psihiatru (certificat);
    – nu au fost sancţionați pentru  contravenţii ce atentează la ordinea publică şi la securitatea publică (cazier contravențional eliberat de Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI);
    – nu au fost condamnați pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie, conform unei hotărîri judecătoreşti definitive (cazier judiciar eliberat de Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI).

Detalii la telefon:

067429393

067429395

067429399

www.info@dpp.md

www.dpp.md