Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » Cu privire la servicii de consultanță și instruire care contribuie la facilitarea exporturilor de produse horticole în stare proaspătă

Cu privire la servicii de consultanță și instruire care contribuie la facilitarea exporturilor de produse horticole în stare proaspătă

15 Ianuarie 2024, Luni
160
0
Prin prezenta, Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău vă aduce la cunoștință că, Unitatea de Implementare a Proiectului USAID Competitivitate și Reziliență Rurală (PCRR) lansează un apel privind solicitarea de asistență tehnică (servicii de consultanță și instruire) în scopul susținerii implementării cerințelor standardelor internaționale, care contribuie la facilitarea exporturilor de produse horticole în stare proaspătă, inclusiv:
  • bunele practici agricole - în baza standardului GLOBALG.A.P.;
  • bunele practici sociale - în baza modulului GLOBALG.A.P. privind practicile sociale GRASP, ghidului SMETA sau altui standard similar;
  • sisteme de gestiune a siguranței alimentare - în baza standardelor IFS Food, IFS Broker sau IFS Logistics (pentru companiile ce exportă produse de la alți fermieri), sau altui standard similar.
Asistența poate fi solicitată de către: producătorii și exportatorii de produse horticole în stare proaspătă, organizațiile de producători (cooperative sau grupuri de producători) și asociațiile sectoriale. Urmare acestui apel, vor fi selectați 25 producători sau grupuri de producători agricoli care vor beneficia de asistență. PCRR va acoperi costurile serviciilor de instruire și consultanță privind implementarea cerințelor standardelor internaționale, iar solicitanții selectați vor acoperi costurile serviciilor de audit și certificare.
  • Data lansării: 10 ianuarie 2024
  • Data încheierii: 31 ianuarie 2024
Experiența PCRR și a partenerilor săi demonstrează că implementarea bunelor practici agricole și sociale contribuie la (1) sporirea eficienței proceselor de producere și manipulare post-recoltare, (2) creșterea calității și siguranței alimentare a produselor și (3) creșterea exporturilor datorită corespunderii cu cerințele importatorilor din UE și alte regiuni.

Implementarea și certificarea conformității cu cerințele standardelor GLOBALG.A.P. și GRASP la un număr cât mai mare de gospodării agricole este un factor critic pentru a menține tendințele pozitive de creștere a exporturilor de produse horticole proaspete moldovenești către UE. Marea majoritate a comercianților cu amănuntul din UE solicită în mod obligatoriu certificarea GLOBALG.A.P. pentru toți fumizorii lor de fructe în stare proaspătă, precum și confirmarea aplicării unui tratament etic în raport cu forța de muncă (fapt ce poate fi confirmat prin certificarea GRASP, un modul adițional la standardul de bază GLOBALG.A.P.)

Totodată, unele rețele internaționale și mari importatori solicită de la furnizorii lor să fie auditați conform Ghidului SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit), care are obiective similare modulului GRASP și poate fi considerată o altemativă a acestuia. Pe lângă certificarea GLOBALG.A.P. a produselor primare, majoritatea rețelelor din UE solicită și certificarea sistemelor de management a siguranței alimentare de la intermediarii care consolidează volumele de la mai mulți fermieri și asigură logistica lor din țara de origine până la rețea, standardele reprezentative fiind IFS Food, IFS Broker, IFS Logistics și BRC, în funcție de complexitatea activității intermediarului.

Dosarul de aplicare și copia înregistrării legale a solicitantului se va expedia în format electronic (versiunea Word și PDF) la adresa rcra@chemonics.md, indicând titlul mesajului codul de referință No. MoldRCRA_Standarde_2024. întrebările referitoare la această solicitare pot fi expediate prin e-mail la adresa rcra@chemonics.md.

În acest context, solicităm respectuos diseminarea informației către producătorii și exportatorii de produse horticole din unitatea administrativ - teritorială gestionată.