Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » Granturi destinate producătorilor din sectorul zootehnic

Granturi destinate producătorilor din sectorul zootehnic

25 Ianuarie 2024, Joi
82
0
Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău vă aduce la cunoștință că, Unitatea de Implementare a Proiectului Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI), lansează primul apel de depunere a cererilor pentru granturi destinate producătorilor din sectorul zootehnic.

Valoarea maximă a unui grant este de 1 milion de dolari SUA, însă nu mai mult de 50% din valoarea investiției eligibile.

Printre investițiile eligibile se numără:
-    construcția sau modernizarea exploatației zootehnice;
-    dotarea exploatației cu tehnică / utilaj / echipament;
-    dotarea exploatației cu unitate de procesare a furajelor;
-    dotarea exploatației cu abator staționar sau mobil;
-    achiziționarea animalelor de prăsilă;
-    investiții în eficiența energetică a exploatației (stație de biogaz și panouri fotovoltaice) aferentă exploatației zootehnice.

Lista completă a criteriilor de eligibilitate, precum și documentele care urmează a fi prezentate împreună cu cererea pot fi consultate în Manualul de alocare a granturilor publicate pe pagina web a AIPA www.aipa.gov.md și UCIMPA www.capmu.md

Dosarele vor fi depuse la oficiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) în perioada 15 ianuarie - 17 mai 2024.