Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » UCIP IFAD oferă granturi pentru investiții în infrastructura rurală de irigare

UCIP IFAD oferă granturi pentru investiții în infrastructura rurală de irigare

11 Aprilie 2024, Joi
99
0
Irigarea este un factor esențial în dezvoltarea agriculturii, iar fermierii pot obține o producție stabilă și de calitate înaltă, indiferent de fluctuațiile climatice sau ariditatea solului.

UCIP IFAD oferă granturi de până la 300 mii de dolari pentru investiții în infrastructura rurală de irigare.

Grupuri țintă:
• APL (Primaria) în asociere cu grupurile interesate de mici fermieri,
• Asociațiile Utilizatorilor de Apă,
• întreprinderile agricole formale la nivel de localitate.

Susținerea investițiilor în infrastructura de irigare include:
• Sisteme de irigare la scară mică conectate la Sistemele Centrale de Irigare existente;
• Sisteme de irigare la scară mică cu sursa de apă existente în comunitate/localitate (stație de pompare din rezervoare naturale de apă râu/lac);
• Construcția/reabilitarea lacurilor/iazurilor de acumulare a apei.

Criterii de eligibilitate pentru aplicanți:
• Numărul minim de beneficiari per cerere de finanțare trebuie să fie de cel puțin 5 mici fermieri.
• Toți micii fermieri membri ai grupului client, trebuie să fie înregistrați și să desfășoare activitate agricolă de producție și/sau prelucrare, desfășurată în apropierea proiectului de infrastructura, timp de cel puțin 1 an.
• Fiecare membru al grupului client trebuie să prelucreze în total până la 50 ha (în proprietate și închiriat);
• Activitatea trebuie confirmată de cel puțin 4 membri ai grupului client prin prezentarea raportului financiar pentru ultimul an fiscal, conform legislației. Restul membrilor grupului client trebuie să prezinte o confirmare din partea Autorității Publice Locale cu privire la activitatea acestora.
• Toți membrii grupului client sunt de acord să participe cu cofinanțare, din surse proprii, în numerar, în valoarea stabilită de Proiect; Terenul pe care va fi construit proiectul de infrastructură trebuie să fie la balanța Autorității Publice Locale;
• Fondatorii entităților Grupului client trebuie să fie diferiți (nu aceeași persoană). În cazurile în care fondatorul unei entități a grupului client este și administrator în oricare dintre alte entități a grupului client, acest lucru va fi considerat ca 1 membru al grupului client.
• Autoritatea Publică Locală sau/și Agenția Apele Moldovei trebuie să fie pregătite să mențină în funcțiune și să întrețină proiectul de infrastructură după construcția acestuia și să fie înregistrate la balanța acesteia.

Pentru informații adăugătoare apelați la tel:(22)22-50-46; (22)21-05-42 - Iurie Ușurelu (director).
www.ucipifad.md