Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea unui generator

Anunț de lansare a licitației privind achiziționarea unui generator

05 Iulie 2024, Vineri
71
0
Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Calea Tîrgului” este o formă de parteneriat constituit într-un teritoriu rural care reunește reprezentanți ai sectoarelor public, privat și ai societății civile, creat cu scopul de a implementa metodele LEADER de dezvoltare rurală. 

GAL „Calea Tîrgului”  tinde să contribuie la dezvoltarea economică a 17 localități  prin valorificarea resurselor și patrimoniului local.
Pe parcursul anului 2024 GAL-ul va susține financiar 6 proiecte care contribuie la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, selectate în urma apelului de propuneri lansat în microregiune. 

Mai multe detalii despre activitatea GAL o puteți găsi pe pagina oficială de FB a GAL: https://www.facebook.com/galcaleatargului

Pentru realizarea acestor proiecte GAL-ul anunță licitație deschisă de selectare a unui furnizor ce va comercializa un generator.

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în comercializarea generatorelor, să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici:
1. – Tip combustibil - diesel
2. – P.Nom- 32.0KW, P.Max -35KW
3. – 380/220 V

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare. 

Oferta de participare la concurs va conține următoarele informații: 
1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
2. Detalii despre produsul oferit;
3. Oferta financiară va include prețul „cu TVA” și „fără TVA”. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor bunurilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către GAL;
4. Termenii de livrare a produsului. 
Notă: În cadrul realizării proiectului o parte din fonduri sunt scutite de plata TVA, fapt pentru care se va livra o scrisoare confirmativă de la finanțatorii proiectului. 

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa gal.caleatargului@gmail.com  sau direct la sediul GAL „Calea Tîrgului” (str. 31 august 1989 nr 22,or. Sîngera, mun. Chișinău, Republica Moldova) până la data de 12.07.2024.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 068 940 707sau la adresa de e-mail gal.caleatargului@gmail.com   
Activitățile desfășurate sunt elaborate cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia/acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a programului „EU4Moldova: Comunități Locale”, finanțat de UE, Guvernele Germaniei, Austriei și Poloniei și implementat de către GIZ, ADA și Solidarity Fund PL în Moldova