Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » Sistarea temporară a activității instituției de educație timpurie nr. 214 din s. Dobrogea (01.06-22.07.2020)

Sistarea temporară a activității instituției de educație timpurie nr. 214 din s. Dobrogea (01.06-22.07.2020)

05 Iunie 2020, Vineri
1 583
0
Cu privire la sistarea temporară a activității instituției de educație timpurie nr. 214 din s. Dobrogea, în perioada estivală (01.06.2020-22.07.2020)

Având în vederea demersul Instituției de educație timpurie nr. 214 din s. Dobrogea cu privire la sistarea temporară a activității instituțiilor vizate, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparații curente, a sistemelor de electricitate, de apeduct și canalizare, blocurilor alimentare etc., de igienizare a încăperilor situația epidemiologică din țară și necesitatea pregătirii către noul an de studii, în conformitate cu prevederile art. 299 alin. (1), lit. (b) al Codului Muncii a Republicii Moldova și art. 32 alin. (1) al Legii privind administrația publică locală nr.436/2006, Primarul or. Sîngera DISPUNE:
  1. Se sistează activitatea Instituției de educație timpurie nr. 214 din s. Dobrogea pe perioada estivală, începând cu data de 01.06.2020 până la data de 22.07.2020.
  2. în perioada sistării activității Instituției de educație timpurie, dna Lidia Colin, director la grădinița nr. 214 din s. Dobrogea va întreprinde, după caz, măsuri de asigurare a copiilor neîncadrați în instituțiile apropiate din raza localității, care vor funcționa în perioada respectivă și vor putea prelua acești copii, sau vor oferi părinților alte alternative.
  3. D1 Gheorghe Casian, specialist, va asigura aducerea la cunoștința publică conținutul prezentei Dispoziții, prin plasarea pe pagina web a Primăriei or. Sîngera - www.singera.md și afișarea pe panoul informativ la sediul Primăriei or. Sîngera.


    dispozitia-nr_32-din-05_06_20.pdf [713,9 Kb] (Descărcări: 75)
    Vizualizare online: dispozitia-nr_32-din-05_06_20.pdf