Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » Măsurile de apărare împotriva incendiilor, profilaxie și combatere a premizelor incinerării vegetației uscate

Măsurile de apărare împotriva incendiilor, profilaxie și combatere a premizelor incinerării vegetației uscate

05 Iunie 2020, Vineri
608
0

Cu privire la măsurile de apărare împotriva incendiilor, profilaxie și combatere a premizelor incinerării vegetației uscate pe parcursul anului 2020 în orașul Sîngera

Examinînd situația creată începînd cu perioada caniculară, desfașurare a lucrărilor de salubrizare și igienizare a gospodăriilor și terenurilor agricole, în scopul realizării la timp a măsurilor de prevenire și combatere a incendiilor, inclusiv în perioada campaniei de recoltare și întru executarea prevederilor art. 10, 11 și 12 din Legea nr. 267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 32 și art. 62 al Legii nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, Hotărîrea Guvemului RM nr. 1159/2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005, în temeiul art. 29 alin. (1) lit. x) și art. 32 alin. (1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, Primarul orașului Sîngera DISPUNE:
  1. Se interzice agenților economici, deținătorilor de terenuri, conducătorilor și liderilor gospodăriilor și ai formațiunilor agricole de producție din sectorul agroalimentar al orașului Sîngera, arderea vegetației uscate, arderea resturilor vegetale de orice proveniență, depozitărea deșeurilor menajere, resturilor vegetale și animale în locurile neautorizate.
  2. Se obligă agenții economici, deținătorii de terenuri, conducătorii și liderii gospodăriilor și ai formațiunilor agricole de producție din sectorul agroalimentar al orașului Sîngera să efectuieze:
    1. izolarea terenurilor agricole din apropierea nemijlocită a drumurilor, masivelor forestiere, podurilor și căilor ferate, cîmpurilor de vegetație uscată ce prezintă pericol de incendiu prin fîșii arate cu lățimea de 4,0 metri;
    2. executarea lucrărilor de salubrizare și igienizare a terenurilor deținute și adiacente proprietate publică;
    3. colectarea și compostarea deșeurilor de grajd, cele vegetale, cît și a resturilor din tăierile tehnologice în plantațiile multianuale doar exclusiv în locurile autorizate, inclusiv proprietate privată;
    4. Incheierea contractelor de evacuare a deșeurilor cu agentul economic corespunzător.