Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Licitații » Primăria or. Sîngera invită companiile de construcție interesate să participe la licitația privind construcția cazangeriei și a rețelelor inginerești exterioare la grădinița de copii

Primăria or. Sîngera invită companiile de construcție interesate să participe la licitația privind construcția cazangeriei și a rețelelor inginerești exterioare la grădinița de copii

07 August 2020, Vineri
843
0

Primăria or. Sîngera  invită companiile de construcție interesate să participe la licitația privind construcția cazangeriei și a rețelelor inginerești exterioare la grădinița de copii din or. Sîngera.

Republica Moldova beneficiază de un ajutor financiar nerambursabil în cadrul Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României în anul 2016 pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova.

O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor subproiectului „Lucrări civile la grădinița de copii nr. 202” din or. Sîngera, mun. Chișinău.

Subproiectul va fi implementat cu suportul tehnic al Instituției Publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova” (FISM). Beneficiarul - Primăria or. Sîngera, anunță despre lansarea procedurilor de achiziție și invită:
 1. Companiile de construcție interesate să depună oferte pentru executarea lucrărilor civile prevăzute de subproiect. Documentele de licitație pot fi procurate contra sumei de 300 lei și ridicate de la primărie sau FISM după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare: 
  cod IBAN: MD40MO2271ASV11088727100, B.C. „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale" S.A., 
  codul băncii: MOBBMD22, 
  beneficiar: IP „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”, 
  cod fiscal: 1008601001382, 
  destinația plății: pentru documentele de licitație, or. Sîngera, mun. Chișinău.

 2. Responsabilii tehnici atestați să depună dosarul de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic, care va supravegea lucrările de construcție prevăzute de subproiect.
Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină următoarele documente:
1. Cererea de participare;
2. Curriculum Vitae actualizat;
3. Lista lucrărilor civile supravegheate;
4. Certificatul de atestare tehnico-profesională și legitimația (copii); 
5. Certificatul de înregistrare a întreprinderii prin intermediul căreia se va semna contractul de prestare a serviciilor. Candidatul trebuie să fie înregistrat sub o formă organizatorico-juridică sau să dispuna de contract cu o persoană juridică, condiție necesară pentru achitarea serviciilor (ex. Î.I., S.R.L.).

Plicurile cu oferte pentru lucrările civile se depun pînă pe data de 3 septembrie 2020, ora 11.00, cînd vor fi deschise în prezența doritorilor de a participa la licitație, pe adresa: Primăria or. Sîngera, mun. Chișinău.

Dosarele de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic se depun pînă pe data de 20 august 2020, ora 11.00, pe adresa: Primăria or. Sîngera, mun. Chișinău.

Persoana de contact: Popa Valeriu, primar, tel.: 022-413041, 068331317.

Informații suplimentare se pot obține la FISM, tel.: 022279120; 022279122.