Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » Cu privire la acordarea ajutorului sub formă de lemne de foc

Cu privire la acordarea ajutorului sub formă de lemne de foc

24 Septembrie 2020, Joi
1 170
0

În scopul susținerii persoanelor/familiilor social-vulnerabile din municipiul Chișinău, în temeiul art. 29 alin. (2), art. 32, alin. (1) din Legea Republicii Moldova nr. 436/2006 „Privind administrația publică locală”, art. 15 alin (1) și art. 16 alin. (1) din Legea nr. 136/2016 „Privind statutul municipiului Chișinău”, Primarul General al municipiului Chișinău DISPUNE:
 1. Se acordă, în sezonul rece 2020-2021, ajutor sub formă de lemne de foc persoanelor/familiilor social-vulnerabile din municipiul Chișinău, ale căror locuințe se încălzesc cu lemne.
 2. Se stabilesc următoarelor categorii de persoane cu drept de a beneficia de ajutor sub formă de lemne de foc:
  1. persoane în vârstă;
  2. persoane cu dizabilități;
  3. șomeri înregistrați la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă;
  4. familii cu trei și mai mulți copii;
  5. familii monoparentale;
  6. familii cu tutelă asupra copiilor rămași fară ocrotire părintească cu vârstele de până la 18 ani;
  7. persoane/familii cu venituri mici.
 3. Categoriile de persoane, specificate în pct. 2 al prezentei dispoziții, domiciliați în municipiul Chișinău, inclusiv în suburbii, pentru acordarea ajutorului sub formă de lemne, vor depune cerere la Direcția de asistență socială din raza teritorială a domiciliului lor (conform anexei).
 4. Direcția generală asistență socială și sănătate va întocmi și va prezenta î. M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, listele titularilor de ajutor, aprobate de către viceprimarul de ramură.
 5. î. M. „Asociația de Gospodârire a Spațiilor Verzi” va asigura:
  1. eliberarea cu titlu gratuit, în limita stocului disponibil, a unui volum de lemne de foc de maxim 3m3 per/familie, în baza listelor prezentate de către Direcția generală asistență socială și sănătate;
  2. întocmirea/aprobarea graficelor de elibciarc a lemnelor5 ulterioara prezentare a acestora Preturilor de scctor, inclusiv listele beneficiarilor pe fiecare sector.
  3. prezentarea lunară în adresa Direcției generale asistență socială și sănătate a listelor beneficiarilor, care au primit ajutorul sub formă de Jemne și cantitatea acordată;
  4. informarea săptămânală, lunară a Primarului General, Viceprimarului de ramură privind numărul beneficiarilor care au primit lemne, stocul de lemne utilizat, suma și stocul rămas disponibil.
 6. Preturile de sector vor asigura transportarea, cu titlu gratuit, a lemnelor de foc la domiciliul beneficiarilor, atât din orașul Chișinău, cât și din suburbii, confonn graficului și listelor prezentate de către I. M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”.
 7. Controlul îndeplinirii prevederilor prezentei dispoziții se pune în sarcina viceprimarului, Ilie Ceban.