Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » General » Privind persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorii din mun. Chișinău

Privind persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorii din mun. Chișinău

15 Octombrie 2020, Joi
1 042
0
Direcția generală ocuparea forței de muncă municipiul Chișinău (în continuare Direcția) informează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatorii din municipiul Chișinău, privind susținerea la integrarea pe piața muncii și protecție în caz de șomaj, inclusiv implicarea în măsuri active de ocupare a forței de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaji
  • Formarea profesională;
  • Subvenționarea locurilor de muncă;
  • Suport pentru crearea sau adaptarea locului de muncă;
  • Stimularea mobilității forței de muncă.
Formarea profesională se realizează prin: cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare; instruirea la locul de muncă în cadrul unității; stagii profesionale; certificarea cunoștințelor și a competențelor dobîndite în contexte de educație nonformală și informală, în conformitate cu prevedederile art.31-35 al Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.

Subvenționarea Iocuriior de muncă se organizează pentru șomerii care necesită suport suplimentar pe piața muncii, în scopul facilitării integrării acestora în cîmpul muncii, în conformitate cu prevederile art.36 al Legii nr. 105/2018. Angajatorul care angajează pe o perioadă nedeterminată șomeri din categoriile: persoanele cu dizabilități, persoanele cu vîrstă de 50 de ani și peste, persoanele eliberate din locurile din detenție, victimele traficului de ființe umane după reabilitarea psihologică și socială, persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope după reabilitarea socială și psihologică, victimele violenței în familie, direcționați de către subdiviziunea teritorială, primește subvenții lunare în sumă egală cu 30% din salariul mediu pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat.

Subvenții pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități se acordă angajatorilor care creează locuri de muncă sau adaptează locurile de muncă existente și care angajează în bază de contract individual de muncă, pe o perioadă nedeterminată, șomerii cu dizabilități, în conformitate cu prevederile art.38 al Legii 105/2018. ANOFM compensează 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă, suportate de către angajator, iar mărimea subvenției nu poate depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.

Adresa noastră: șos. Hîncești 53, etaj 3, tel.- 022-822-889.