Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Proiecte de decizii » Audieri publice! „Construcția apeductului în cartierul nou Sîngera-Revaca”

Audieri publice! „Construcția apeductului în cartierul nou Sîngera-Revaca”

15 Februarie 2021, Luni
982
0


Primăria orașului Sîngera în parteneriat cu Centrul Analitic Independent „Expert-Grup" organizează vineri, 26 februarie 2021, ora 12:00, în sala de ședințe a Consiliului or. Sîngera (or. Sîngera, str. 31 August 1989, nr.22) audieri publice pe marginea proiectului „Construcția apeductului în cartierul nou Sîngera-Revaca ", care urmează să fie finanțat în baza emiterii de obligațiuni municipale de către Primăria orașului Sîngera.

Avînd în vedere necesitatea aprovizionării cu apă potabilă a gospodăriilor din cartierele noi ale or. Sîngera, Primăria or. Sîngera și-a pus drept scop construcția rețelei de apeduct în zonele în care aceasta lipsește.

Beneficiarii proiectului vor fi 300 de gospodării

Modalitatea de finanțare 

Pentru realizarea proiectului menționat, Primăria orașului Sîngera urmărește atragerea unor resurse financiare de circa 3 milioane de lei. Ținând cont că Primăria Sîngera a fost selectată în calitate de beneficiară a proiectului „Obligațiunile guvernamentale locale - ca măsură de sporire a autonomiei locale", implementat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup" cu suportul financiar al Ambasadei Olandei la Chișinău, se propune atragerea de resurse financiare prin intermediul emisiunii de obligațiuni municipale.

 

Conform legislației naționale, obligațiunile municipale sunt instrumente de datorie ce pot fi emise de autorități ale administrației publice locale. În baza acestor instrumente, autoritățile locale se pot împrumuta pentru a obține finanțare pentru investiții capitale.

 

Experiența mai multor state denotă mai multe oportunități oferite de obligațiunile municipale pentru dezvoltarea locală. Cele mai răspândite avantaje pentru comunitățile locale urmare a utilizării obligațiunilor municipale sunt flexibilitatea în stabilirea termenilor și condițiilor de rambursare, povara echitabilă a costurilor și accesul la beneficii, evitarea costurilor adiționale prin finalizarea mai rapidă a proiectelor, acces la resurse nerambursabile din fonduri europene și alte fonduri de dezvoltare și creșterea vizibilității și a încrederii investitorilor.

 

Procesul de emisiune a obligațiunilor municipale va fi realizat în conformitate cu prevederile cadrului legislativ și normativ existent, cu respectarea cerințelor de îndatorare și a etapelor de emisiune. În linii generale procesul de va desfășura în patru etape:

 

Etapa I - Contractarea unei societăți de investiții (intermediar financiar) capabilă să furnizeze serviciile de intermediere necesare în vederea realizării cu succes a emisiunii. Selectarea intermediarului va avea loc în mod transparent, în baza mecanismului de achiziții publice.

 

Etapa II - Obținerea avizului Ministerul de Finanțe pentru contractarea datoriei pe termen lung. Acesta va avea la bază decizia Consiliului orașului Sîngera de contractare a datoriei pe termen lung pentru realizare proiectului menționat, și va corespunde tuturor exigențelor privind gradul de îndatorare.

 

Etapa III - Pregătirea prospectului de emisiune conform normelor ce guvernează piața de capital. 

 

Etapa IV - Realizarea efectivă a emisiunii conform cerințelor pieței de capital.

 

Propunerile pe marginea acestui proiect pot fi expediate la adresa de e-mail: primaria@singera.md.

Termenul limită pentru expedierea propunerilor – 24 februarie, 2021, ora 17:00.


Fișiere anexate:

Obligațiunile guvernamentale locale - ca măsură de sporire a autonomiei locale