Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » Cu privire la suport agricultorilor afectați de seceta din 2020 (porumb, floarea soarelui)

Cu privire la suport agricultorilor afectați de seceta din 2020 (porumb, floarea soarelui)

25 Martie 2021, Joi
309
0

Prin prezenta, Vă informăm că Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de Guvem, Regulamentul privind stabilirea cuantumului de motorină din ajutorul umanitar extem acordat de către România, destinat suportului agricultorilor afectați de seceta din 2020, doar pentu cultura porumbului și floarea soarelui.

Dosarul de acordare a ajutomlui prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentm Agricultură, va conține următoarele documente obligatorii:

  1. cererea de calculare și de acordare a ajutomlui, conform modelului din anexa nr. 3;
  2. copia certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești;
  3. certificat de confirmare eliberat de către Administrația publică locală conform modelului din anexa nr. 5;
  4. rechizitele cardului de client al Lanțului de distribuție a produselor petroliere selectat pentm repartizarea ajutorului (în cazul deținerii acestuia);
  5. declarația pe propria răspundere privind completitudinea dosamlui și veridicitatea informației din documentele prezentate, conform modelului din anexa nr. 4;
  6. copia actului de constatare a pagubelor la culturile de fitotehnie pentm recolta anului 2020, cauzate de secetă.

Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutomlui material în motorină, va constitui 21 de zile de la data întrării în vigoare a prezentei hotărâri.

în acest context, solicităm respectuos diseminarea informației către producătorii agricoli.





Adauga comentariu
Comentarii (0)