Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » Cursuri de instruire în domeniul antreprenoriatului

Cursuri de instruire în domeniul antreprenoriatului

06 Iunie 2021, Duminica
680
0

Prin prezenta, Direcția generală economie, comerț și turism, vă informează că în perioada 7-11 iunie curent se vor desfășura cursurile de instruire în domeniul antreprenoriatului. Programul de instruire este un curs destinat tinerilor, femeilor fermiere și migranților reveniți care doresc să se lanseze într-o activitate economică.

In urma petrecerii instruirilor, beneficiarii vor fi eligibili să acceseze subvenții. In avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, să-și sporească abilitățile în domeniul antreprenorial și să-și asigure gestionarea eficientă a propriei afaceri. Obiectivul fundamental al programului dat de instruire este acela de a oferi o bază teoretică și practică, care să permită beneficiarilor să-și formeze și să exerseze competențele necesare in inițierea, promovarea și dezvoltarea unei afaceri.

De asemenea, această instruire este binevenită și doritorilor de a aplica la "Măsura 3.Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole" pentru depunerea cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă in mediul rural, în cadrul Agenției de Intervenție și Plăti pentru Agricultură (AIPA). (alegoriile eligibile de solicitanți pentru Măsura 3 sunt persoanele fizice sau juridice înregistrate in localitățile rurale care lansează sau dezvoltă activități non agricole.

in cadrul cursului cu un număr total de 40 ore, beneficiarii vor fi instruiți pe următoarele tematici:

-Prevederile Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor in avans pentru proiectele start-up din fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural;
- Inregistrarea afacerii și legislația în domeniu:
  • Managementul afacerii;
  • Planificarea afacerii;
  • Managementul financiar;
  • Evidența contabilă;
  • Marketing și vî uzări:
  • Managementul resurselor umane.
Organizarea activităților este coordonată împreună cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) cu suportul bondului Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR). Reamintim despre lansarea de către AIPA a celui de-al VII-Iea Apel de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiecte start-up în domeniul agroindustrial, disponibil până la 18 iunie 2021.

Pentru a afla condițiile de înregistrare la cursul de instruire, vă rugăm să expediați un mesaj cu datele de contact Ia adresa electronica: instruire@agrofarm.md sau să luați legătura cu responsabilul de înregistrare la numărul de telefon 068882247.