Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Anunțuri » PRIMĂRIA or. SÎNGERA anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

PRIMĂRIA or. SÎNGERA anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

17 Iunie 2021, Joi
855
0


PRIMĂRIA  or. SÎNGERA  anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante:

 1. Specialist superior protecția drepturilor copilului 
 2. Asistent social
 3. Specialist superior relații cu publicul

Concursul constă dintr-o probă scrisă și un interviu, petrecute la sediul Primăriei or. Sîngera (or. Sîngera str. 31 august 1989 nr. 22). 

 

Condiţiile de muncă:

-         Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;

-         Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00-17:00, pauză de masă 12:00-13:00;

 

Persoanele interesate urmează să depună dosarul de concurs prin poșta electronică primaria@singera.md sau la adresa primăriei or. Sîngera (or. Sîngera str. 31 august 1989 nr. 22)

 

Dosarul de concurs cuprinde:

 • Cererea privind ocuparea funcției vacante (în formă liberă)
 • Curiculum Vitae
 • Copia diplomei de studii
 • Copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesionala

 

Doar candidații admiși la concurs vor fi anunțați suplimentar, la poșta electronică sau prin telefonul de contact oferit de către candidați în cerere, despre ora la care trebuie să se prezinte la sediul primăriei or. Sîngera pentru proba scrisă/verbală.

 

Denumirea funcţiei: Specialist superior protecția drepturilor copilului

 

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei vacante, conform fişei postului:

 

1. Monitorizarea şi evaluarea situaţiei  copiilor şi  familiilor  cu copii din  localitate, identificarea  copiilor aflați în dificultate  și stabilirea modalităților de protecție a acestora.

2. Asigurarea luării și scoaterii de la evidență a familiilor cu copii aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți.

3.Întreprinderea acțiunilor necesare pentru prevenirea separării copilului de mediul familial sau pentru reintegrarea copilului în familie.

4. Colaborarea cu autoritățile tutelare locale, teritoriale și centrale în vederea protecției copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, inclusiv prin informarea reciprocă pe problemele de interes comun.
5. Monitorizarea situației copiilor reintegrați în familie și societate.
6.Elaborarea  şi  implementarea strategiilor, programelor  locale privind prevenirea intrării  în  dificultate a  copilului si familiei  şi  protecţia  acestora.
 7. Asigurarea  si  promovarea   cu  prioritate  a  interesului superior  al  copilului.

 8. Analizează cereri, sesizări din domeniul de activitate al serviciului. Întocmește rapoarte și dări de seamă.

 

Cerințe față de candidat:

 

Studii: va constitui un avantaj studiile superioare în domeniul asistenţa socială, drept, pedagogie, ştiinţe sociale, psihologie;.


Experienţă profesională: va constitui un avantaj experiența de cel puțin 1 an în domeniu.


Salariu de funcţie: 5600 lei + premii din proiectele implementate

 

 

 

Denumirea funcţiei: Asistent social

 

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei vacante, conform fişei postului:

 1. Asigură implementarea cadrului normativ privind asistenţa socială;
 2. Identifică  şi evaluează situaţia beneficiarilor şi a familiiei lor, deplasându-se în teren;
 3. Formulează problemele cu care se confruntă beneficiarii;
 4. Elaborează şi implementează planuri individualizate de asistenţă cu participarea beneficiarului şi a familiei lui;
 5. Identifică şi evaluează necesităţile grupurilor de beneficiari din comunitate şi propune soluţii de depăşire a problemelor sociale;
 6. Prestează servicii sociale primare;
 7. Propune şi pregăteşte cazul pentru referire spre serviciile sociale specializate;
 8. Evaluează necesităţile comunităţii şi contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare existente;
 9. Mobilizează comunitatea şi stabileşte parteneriate în scopul soluţionării problemelor beneficiarilor;
 10.  Realizează rapoarte de activitate, în conformitate cu cerinţele stabilite;
 11.  Contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor parvenite din partea membrilor comunităţii.

Cerințe față de candidat:

 

Studii: va constitui un avantaj studiile superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul asistenţa socială, drept, pedagogie, ştiinţe sociale, psihologie;


Experienţă profesională: va constitui un avantaj experiența de cel puțin 1 an în domeniu.

 

Salariu de funcţie: 5600 lei + premii din proiectele implementate

 

 

Denumirea funcţiei: Specialist principal relații cu publicul

 

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei vacante, conform fişei postului:

 

 1. Redactează materiale informative și de comunicare
 2. Împreună cu managerii de proiect asigură implementarea activităților de proiecte, din perspectiva comunicării (materiale de PR, elemente de vizibilitate etc.) 
 3. Însoțește echipele de proiect la evenimente organizate la nivel local (pe teritoriul Republicii Moldova, la necesitate și peste hotare) 
 4. Implementează strategia de comunicare a APL 
 5. Asigură elaborarea articolelor și publicarea acestora pe pagina web a APL
 6. Elaborează comunicate de presă 
 7. Stabilește contacte în rândul jurnaliștilor și dezvoltă/menține o bază de date actualizată a acestora 
 8.  Aduce la cunoștința echipei despre evenimentele la care APL este interesată sau are un avantaj în a participa 
 9.  Sprijină participarea reprezentanților APL la evenimente externe de promovare
 10. Dezvoltă și monitorizează mesaje și informații privind organizația și programele primăriei
 11.  Păstrează și arhivează (fizic și electronic) corespunzător documentația generată de îndeplinirea atribuțiilor 
 12. Consultă şi orientează populaţia care se adresează la primărie
 13. Participă la lucrul comisiilor de specialitate a Primăriei şi ale Consiliului orăşenesc;
 14. Coordonează toate activitățile de comunicare și relații publice în vederea atingerii obiectivelor organizaționale.

 

Cerințe față de candidat:

 

Studii: va constitui un avantaj studiile superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul jurnalism, comunicare, drept, administraţie publică;


Experienţă profesională: va constitui un avantaj experiența de cel puțin 1 an în domeniu.


Salariu de funcţie: 5600 lei + premii din proiectele implementate