Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » General » Cu privire la aprobarea tarifelor pentru arenda terenurilor de fotbal (inclusiv, minifotbal)

Cu privire la aprobarea tarifelor pentru arenda terenurilor de fotbal (inclusiv, minifotbal)

28 Mai 2021, Vineri
907
0


Cu privire la aprobarea tarifelor pentru arenda  terenurilor de fotbal (inclusiv, minifotbal) de pe 

teritoriul or. Sîngera, construite/întreținute din bugetul or. Sîngera 

 

În temeiul art.32 alin. b1) și alin. b2) din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, art. 9 și art.14 alin (2) lit.a) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, luând în considerație necesitatea menținerii stadioanelor de pe teritoriul or. Sîngera în stare bună, întru asigurarea finanțării cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a stadioanelor, Consiliul orăşenesc Sîngera   DECIDE:

  1. Se aprobă taxele pentru arenda/folosirea terenurilor de fotbal (inclusiv, minifotbal) de pe teritoriul or. Sîngera, după cum urmează:

1.1. gratuit, până la ora 15:00 - stadioanele de pe terenurile aferente instituțiilor de învățământ – prioritar pentru elevii instituției;

1.2. gratuit, pînă la orele 19:00 (în sezonul de vară: 1 mai – 1 octombrie) și pînă la orele 16:00 (în sezonul de iarnă: 2 octombrie – 30 aprilie) pentru copii de pînă la vîrsta de 18 ani, cu excepția grupurilor organizate, echipelor de fotbal, precum și desfășurării de antrenamente organizate;

1.3. 100 lei ora pentru terenurile mai mici de 800 m2;

1.4. 200 lei ora pentru terenurile mai mari de 801 m2;

  1. Se eliberează de taxele sus menționat echipele delegate de Federația Moldovenească de Fotbal, echipele de fotbal ale echipei orașului  Sîngera – Clubul Sportiv „Fotbal Club” Sîngera, precum și echipele care participă la competiții organizate prin Dispoziția Primarului or. Sîngera – indiferent de ora de folosire a terenului.
  2. Arenda/folosirea terenurilor se face printr-o rezervare preventivă, în baza unui grafic.
  3. În cazul în care terenul de fotbal nu este rezervat, acesta poate fi folosit gratuit de către copiii de pînă la vîrsta de 18 ani și după orele indicate la pct. 1.2, cu menținerea excepțiilor menționate.
  4. Primarul or. Sîngera, va numi, prin Dispoziție, persoana responsabilă de teren, precum și de elaborarea graficului menționat la pct.3.
  5. Se pune în sarcina directorilor instituțiilor de învățământ menținerea în stare bună a stadioanelor.
  6. Primarul or. Sîngera va asigura elaborarea regulilor de utilizare a terenurilor de fotbal și aprobarea acestora, prin Dispoziție.
  7. Controlul în executarea prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei tineret și sport.