Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » General » Consultări publice! Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare selectivă a unui sector de teren destinat industriei din or. Sîngera, str. Industrială nr. 7

Consultări publice! Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare selectivă a unui sector de teren destinat industriei din or. Sîngera, str. Industrială nr. 7

23 August 2021, Luni
483
0
Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare selectivă a unui sector de teren destinat industriei din or. Sîngera, str. Industrială nr. 7 (0111 222 031)

Examinînd materialele de delimitare selectivă a unui bun imobil – teren destinat industriei din intravilanul orașului Sîngera, str. Industrială, nr. 7 proprietate a orașului Sîngera, domeniul privat, elaborate de ÎS „Institutul de proiectări pentru Organizarea Teritoriului”, luînd în considerație situația de fapt; în temeiul: Legii nr. 1308-XIII din 25.07.97 "Privind preţul normativ şi modul de  vînzare - cumpărare a pămîntului", cu completările şi modificările ulterioare; art. 10 din Legea Republicii Moldova nr. 828 - XII din 25.12.1991 (Codul Funciar); legii privind delimitarea proprietății publice (nr. 29 din 05.04.2018); art. 4 alin. (1) lit. g) ale Legii nr. 435-XVI din 28.12.2006 „privind descentralizarea administrativă” şi în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) lit. b), c) d) alin. (3), art. 75, 76, art. 77 ale Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală", Consiliul orăşenesc Sîngera DECIDE:
  1. Se aprobă delimitarea selectivă a unui bun imobil - sector de teren, cu suprafața de 12,75 ha, proprietate a UAT-or. Sîngera, domeniul privat:
categoria de destinație: III. Terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicațiilor si cu alte destinații speciale, 
modul de folosință: 3.9 pentru amplasarea și exploatarea obiectivelor industriale,
 amplasat în orașul Sîngera, strada Industrială nr. 7 (0111 222 031);
 
  1. Se aprobă Lista și materialele însoțitoarea referitor la delimitarea selectivă a bunului imobil - sector de teren proprietate a UAT orașul Sîngera (domeniul privat), cu suprafața de 12,75 ha, categoria de destinație: III. Terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicațiilor si cu alte destinații speciale, modul de folosință: 3.9 pentru amplasarea și exploatarea obiectivelor industriale, amplasat în orașul Sîngera, strada Industrială nr. 7 (0111 222 031);
  2. Prezenta Decizie servește drept temei de înregistrare al dreptului de proprietate al orașului Sîngera asupra acestui bun imobil în registrul bunurilor imobile;
  3. Comisia Consiliului pentru probleme funciare, agricultură și dezvoltare rurală, va efectua controlul executării prezentei decizii.