Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » General » Consultări publice! Cu privire examinarea propunerii de transmitere a unui teren agricol din proprietatea oraşului Sîngera în proprietatea statului

Consultări publice! Cu privire examinarea propunerii de transmitere a unui teren agricol din proprietatea oraşului Sîngera în proprietatea statului

24 August 2021, Marți
87
0


Cu privire examinarea propunerii de transmitere a unui teren agricol din proprietatea oraşului Sîngera în proprietatea statului


Examinînd demersul Agentului Guvernamental de pe lîngă Ministerul Justiției al RM în vederea transmiterii din proprietatea orașului Sîngera în proprietatea statului a 0,5882 ha teren agricol din lotul cu suprafața de 7,8747 ha din extravilanul orașului Sîngera (0111 202 081), pentru a fi oferit cet. Mocanu Valentin în contextul executării hotărîrii Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Mocanu ș.a. v. Republica Moldova (nr. 8141/07); în temeiul art. 16 alin. (1) lit. f) al legii privind delimitarea proprietății publice/ nr. 29 din 05.04.2018; art. 14, art.74 -77 al Legii privind administraţia publică locală/ nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Sîngera DECIDE:

  1. Se aprobă modificarea suprafeței terenului cu destinație agricolă 0111 202 081 din 7,8747 ha (trecută în RBI) în 7,8729 ha, conform informației grafice al registrului bunurilor imobile, cu trecerea acesteia în RBI;
  2. Se aprobă formarea prin separare a două bunuri imobile noi din terenul agricol proprietate a oraşului Sîngera, (domeniul public), cu suprafața de 7,8729 ha (cod cadastral 0111 202 081) după cum urmează:

Lot. Nr. 1

0111 202 081

-

7,2847

ha

Lot. Nr. 2

0111 202 110

-

0,5882

ha

  1. Se aprobă trecerea din proprietatea orașului Sîngera în proprietatea statului a lotului nr. 2 (0111 202 110), teren cu destinație agricolă cu suprafața -0,5882 ha, pentru a fi oferit cet. Mocanu Valentin în contextul executării hotărîrii Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Mocanu ș.a. v. Republica Moldova (nr. 8141/07);
  2. Primarul oraşului Sîngera va asigura:

4.1. coordonarea actelor de formare a bunurilor imobile din pct. 1 al prezentei decizii

4.2. semnarea actelor de transmitere din proprietatea orașului Sîngera în proprietatea statului a lotului nr.2, conform pct. 2 al prezentei decizii

4.3. trecerea lor în registrul bunurilor imobile a prevederilor prezentei decizii

  1. Comisia Consiliului pentru probleme funciare, agricultură și dezvoltare rurală, va efectua controlul executării prezentei decizii

Pro

 

Contra

 

Abţinut

 

 

 

Adauga comentariu
Comentarii (0)