Or. Sîngera, str. 31 August 1989, Nr. 22
Anticamera primăriei
+373 (022) 41-30-41
E-mail: primaria@singera.md
Primaria Sîngera » Eveniment » Admiterea spre tranzacționare la Bursă a emisiunii de obligaţiuni municipale, emise de către Primăria orașului Sîngera, cu sprijinul Victoriabank

Admiterea spre tranzacționare la Bursă a emisiunii de obligaţiuni municipale, emise de către Primăria orașului Sîngera, cu sprijinul Victoriabank

29 Septembrie 2021, Miercuri
146
0

Clopoțelul anunță admiterea spre tranzacționare la Bursă a emisiunii de obligaţiuni municipale, emise de către Primăria orașului Sîngera, cu sprijinul Victoriabank

 

 

Chișinău, 28 septembrie 2021. Primăria or. Sîngera a finalizat cu succes procesul de subscriere, înregistrare și admitere spre tranzacționare a obligațiunilor municipale la „Bursa de Valori a Moldovei” S.A.

Victoriabank, în calitate de intermediar, a asistat Emitentul la înregistrarea la Bursa de Valori a Moldovei (BVM), în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare (MTF) a obligațiunilor emise. Astfel, începând cu data de 28 septembrie 2021 obligațiunile municipale, emise de Primăria or. Sîngera, pot fi tranzacționate în cadrul platformei MTF, administrată de BVM.

Obligațiunile municipale, conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligațiuni, emise de Primărie, au fost înregistrate în Registrul emitenților de valori mobiliare în baza Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 49/7 din 25.08.2021 „Cu privire la înregistrări în Registrul emitenților de valori mobiliare”. La data de 26.08.2021 „Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” S.A. a înregistrat emisiunea de obligațiuni municipale în Sistema DCU şi a înscris obligaţiunile nou emise de Primăria or. Sîngera în conturile deţinătorilor de obligaţiuni municipale.

Emisiunea de obligaţiuni municipale a fost subscrisă integral în mai puțin de o săptămână de la lansarea Ofertei publice, în total fiind primite 27 cereri de la persoane fizice și juridice. Cota investiţiilor - persoane fizice în aceste obligațiuni este de 93.3%, iar a persoanelor juridice - de 6.7%. Victoriabank a intermediat emiterea obligațiunilor după principiul «aplicării tuturor eforturilor posibile», reuşind să atragă din piață volumul anunțat de Emitent.

Mijloacele bănești în sumă de 4.5 milioane lei, colectate de la investitori vor avea ca destinație dezvoltarea infrastructurii locale și creșterea nivelului de confort al populației și anume construcția unui apeduct în cartierul Sângera-Revaca, unde în perspectivă vor locui circa trei sute de familii.

“Un proiect important nu doar pentru piața de capital, este un proiect important pentru Republica Moldova în general, și, în special, pentru primăriile locale. Proiectul de emisiuni de obligațiuni pentru Sîngera este de 4,5 milioane lei, din care se va finanța construcția unui apeduct. În cumpărarea de obligațiuni au fost implicate atît persoane fizice, cît și persoane juridice, care au oferit sprijinul lor în rezolvarea problemelor din localitate prin finanțarea acestui proiect”, susține Valeriu Popa, Primarul orașului Sîngera.

Emisiunea de obligațiuni municipale a fost lansată de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” în cadrul proiectului „Obligațiunile guvernamentale locale - ca măsură de sporire a autonomiei locale”, finanțat de Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova.

Acest succes este considerat un debut al unei noi etape de dezvoltare pe piața de capital din Republica Moldova.

Termenii și condițiile Ofertei Publice realizate:

Descrierea

Caracteristicile obligațiunilor emise

Tipul valorilor mobiliare (obligațiunilor)

Obligațiuni municipale, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, neconvertibile, garantate prin veniturile unității administrativ-teritoriale

Clasa valorilor mobiliare

Obligațiuni de clasa I

Obligațiuni de clasa II

ISIN

MD2004000019

MD2004000027

Termenul de emitere/ circulație a obligațiunilor

2 ani

3 ani

Valoarea nominală totală a emisiunii

2,000,000 lei

2,500,000 lei

Valoarea nominală a unei obligațiuni

1,000 lei

1,000 lei

Numărul total de obligațiuni emise

2,000 unități

2,500 unități

Tipul ratei dobânzii aplicate

Rata dobânzii fixă

Rata dobânzii fixă

Periodicitatea achitării dobânzii

semianual

semianual

Rata dobânzii, %

6.50% anual

6.70% anual

Volumul subscris

2,000,000 lei

2,500,000 lei

Alte informații ce se referă la valorile mobiliare ale Emitentului

Data emiterii obligațiunilor: 26.08.2021; Data scadenței obligațiunilor: 26.08.2023; Datele de Plată a Dobânzii (cupoanelor): 

26.02.2022,26.08.2022, 26.02.2023,26.08.2023.

Data emiterii obligațiunilor: 26.08.2021; Data scadenței obligațiunilor: 26.08.2024; Datele de Plată a Dobânzii (cupoanelor):

26.02.2022,26.08.2022, 26.02.2023,26.08.2023,26.02.2024, 26.08.2024

Data de referinţă, la care se va perfecta lista deţinătorilor de obligaţiuni, care au dreptul la primirea dobânzii (cupoanelor), este (T -3), unde T este Data de plată a dobânzii, iar 3 semnifica 3 zile lucrătoare, excluzând Data de plată a dobânzii.